Kilpailukielto

Tekijänoikeuslain 37 §:n mukaan tekijä ei saa uudelleen julkaista teosta siinä muodossa ja sillä tavoin kuin sopimuksessa on tarkoitettu ennen kuin painos tai painokset, joihin kustantajalla on oikeus, on myyty loppuun. Kustannussopimuksissa tekijän oikeuksia usein rajoitetaan tätä laajemminkin. Tyypillinen kustannussopimusehto on, että tekijä ei saa julkaista sopimuksen voimassa ollessa teosta, jonka voidaan katsoa kilpailevan sopimuksessa tarkoitetun teoksen kanssa.

Mikäli tekijä hyödyntää toisessa teoksessa vain vähäisiä osia aiemmin julkaistusta teoksestaan tai käyttää uudessa teoksessaan samaa rakennetta tai ryhmittelyä, tätä ei voida pitää kilpailukiellon vastaisena kilpailevana teoksena. On myös otettava huomioon, etteivät ideat, ajatukset ja tieto nauti tekijänoikeussuojaa. Näin ollen tekijällä on kilpailukiellon estämättä oikeus käyttää teoksensa sisältämiä ideoita, ajatuksia ja tietoa myös muissa yhteyksissä.

Tekijän kannattaa huolehtia myös siitä, että hänellä on oikeus esimerkiksi käyttää teoksensa osia pitämissään koulutuksissa tai muuten hyödyntää ammattitaitoaan kustannussopimuksen sitä tarpeettomasti rajoittamatta. Tekijän pitämät luennot tai koulutukset tuovat teokselle usein toivottua lisänäkyvyyttä, joten siitä hyötyvät sekä tekijä että kustantaja. Tästäkään syystä kustantajalla ei yleensä ole perusteltua syytä rajoittaa tällaista toimintaa.

Lisäksi jos tekijä ei luovuta oikeuksia kaikkiin taloudellisiin hyödyntämismuotoihin, kannattaa hänen tarkastaa, ettei kilpailukieltolauseketta ole määritelty niin laajaksi, että se rajoittaisi hänen mahdollisuuksiaan hyödyntää luomaansa teosta taloudellisesti niissä yhteyksissä, joihin liittyviä julkaisuoikeuksia hän ei ole sopimuksella halunnut luovuttaa.

Kilpailukiellon ja oikeuksien palautumisen välinen yhteys kannattaa huomioida. Mikäli oikeudet jäävät lähes käyttämättöminä kustantajalle, tämä voi aiheuttaa ongelman kilpailukiellon näkökulmasta. Kilpailukielto sitoo tekijää yleensä koko sopi­muksen voimassaoloajan, joten jos kustannusoikeudet ovat edelleen kustantajalla ja sopimus voimassa, tekijä ei ehkä voi kirjoittaa uudestaan ydinosaamisaiheestaan, vaikka aiemmalle teokselle ei enää aiheutuisi uudesta teoksesta minkäänlaista taloudellista haittaa. Pahimmassa tapauksessa tekijä sitoutuu kustantajaan koko tekijänoikeuden voimassaoloajaksi eli 70 vuodeksi tekijän kuolemasta.

Tekijän kannattaa varmistaa kustantajalta, mitä tämä tarkoittaa kilpailukieltoehdolla ja tarpeen vaatiessa pyytää rajaamaan sitä ja/tai kirjaamaan sopimukseen poikkeukset kilpailukiellosta.