Myönnetyt apurahat

Kevään apurahat

Suomen tietokirjailijat ry jakoi keväällä 2023 työskentelyapurahoja yhteensä 576 750 euroa 134 hakijalle. Hakemuksia jätettiin kaikkiaan 607. Katso kevään apurahansaajat!

Syksyn apurahat

Suomen tietokirjailijat ry jakoi syksyllä 2023 apurahoina 1 376 500 euroa yhteensä 347 hakijalle. Hakemuksia lähetettiin 802. Katso syksyn apurahansaajat!

Jatkuvahakuiset apurahat

Kohdeapurahoja laitehankintaan, matkaan tai koulutukseen myönnetään kolme kertaa sekä kevät- että syyskaudella. Katso jatkuvahakuisten apurahojen saajat!