Myönnetyt apurahat

Kevään apurahat

Suomen tietokirjailijat ry jakoi keväällä 2021 työskentelyapurahoja yhteensä 609 750 euroa 133 hakijalle. Hakemuksia jätettiin kaikkiaan 735. Katso kevään apurahansaajat!

Syksyn apurahat

Suomen tietokirjailijat ry jakoi syksyllä 2021 apurahoina 2 155 700 euroa yhteensä 541 hakijalle. Hakemuksia lähetettiin 811. Katso syksyn apurahansaajat!

Jatkuvahakuiset apurahat

Kohdeapurahoja laitehankintaan, matkaan tai koulutukseen myönnetään kolme kertaa sekä kevät- että syyskaudella. Katso jatkuvahakuisten apurahojen saajat!