Myönnetyt apurahat

Kevään apurahat

Suomen tietokirjailijat ry jakoi keväällä 2020 työskentelyapurahoja yhteensä 629 750 euroa 134 hakijalle. Hakemuksia jätettiin kaikkiaan 674. Katso kevään apurahansaajat!

Syksyn apurahat

Suomen tietokirjailijat ry jakoi syksyllä 2019 apurahoina 1 719 000 euroa yhteensä 515 hakijalle. Hakemuksia lähetettiin 825. Katso syksyn apurahansaajat!

Jatkuvahakuiset apurahat

Kohdeapurahoja laitehankintaan, matkaan tai koulutukseen myönnetään kolme kertaa sekä kevät- että syyskaudella. Katso jatkuvahakuisten apurahojen saajat!