Myönnetyt apurahat

Kevään apurahat

Suomen tietokirjailijat ry jakoi keväällä 2020 työskentelyapurahoja yhteensä 629 750 euroa 134 hakijalle. Hakemuksia jätettiin kaikkiaan 674. Katso kevään apurahansaajat!

Syksyn apurahat

Suomen tietokirjailijat ry jakoi syksyllä 2020 apurahoina 1 899 500 euroa yhteensä 493 hakijalle. Hakemuksia lähetettiin 805. Katso syksyn apurahansaajat!

Jatkuvahakuiset apurahat

Kohdeapurahoja laitehankintaan, matkaan tai koulutukseen myönnetään kolme kertaa sekä kevät- että syyskaudella. Katso jatkuvahakuisten apurahojen saajat!