Myönnetyt apurahat

Kevään apurahat

Suomen tietokirjailijat ry jakoi keväällä 2021 työskentelyapurahoja yhteensä 609 750 euroa 133 hakijalle. Hakemuksia jätettiin kaikkiaan 735. Katso kevään apurahansaajat!

Syksyn apurahat

Suomen tietokirjailijat ry jakoi syksyllä 2020 apurahoina 1 899 500 euroa yhteensä 493 hakijalle. Hakemuksia lähetettiin 805. Katso syksyn apurahansaajat!

Jatkuvahakuiset apurahat

Kohdeapurahoja laitehankintaan, matkaan tai koulutukseen myönnetään kolme kertaa sekä kevät- että syyskaudella. Katso jatkuvahakuisten apurahojen saajat!