Apurahan hakijan avuksi

Hakijan viisi perusohjetta

Ohjeiden mukaan ja selkeästi laadittu hakemus on tärkein edellytys apurahan saamiselle.

 1. Kirjoita hakemuksesi selvästi.
 2. Lähetä hakemuksesi ajoissa ennen hakuajan päättymistä (huomioi myös, että haun viimeisinä tunteina verkkolomakkeen toiminta saattaa hidastua, sillä palvelussa on ruuhkaa).
 3. Työsuunnitelman on oltava hyvin jäsennelty ja sen tulee keskittyä olennaiseen. Määrittele teoksen kohderyhmä ja perustele, miksi teos on tärkeä kohderyhmälleen.
 4. Täydennä lomakkeen kaikki kohdat, myös tilinumero ja verottajan vaatima henkilötunnus (ilman näitä apurahaa ei voida maksaa).
 5. Lähetettyä hakemusta ei voi täydentää prosessin aikana.

Kun apurahahakemus tärppää 

Teoksen nimiön kääntöpuolella tai saatesanoissa tulee mainita, että teos on saanut tukea Suomen tietokirjailijat ry:ltä.

Uutta apurahaa ei myönnetä, ellei edellisestä apurahasta ole tehty hyväksyttyä selvitystä. Selvitys tehdään lomakkeelle, joka on tulostettavissa yhdistyksen verkkosivuilta täällä. Jos julkaisulla on useita tekijöitä, jotka ovat saaneet apurahan, jokainen selvittää apurahansa henkilökohtaisesti.

Täytetyn lomakkeen liitteeksi toivotaan julkaisua, johon apuraha on saatu. Mikäli selvitykseen liitettävän julkaisun lähettää kustantaja, on lähetyksessä oltava tiedot, kenen selvitykseen julkaisu liittyy. Jos julkaisulla on useita tekijöitä, riittää että kirjaa lähetetään toimistoon vain yksi kappale.

Apurahan käytöstä on annettava selvitys määräaikaan mennessä. Jos hanke on tuolloin vielä kesken, lisäaikaa selvityksen tekemiseen voi pyytää yhdistyksen toiminnanjohtajalta. Apurahan käyttötarkoituksen muuttamiseen on pyydettävä lupa yhdistyksen hallitukselta.

Huomaathan, että apurahan saaminen vaikuttaa sosiaalietuuksiin ja työttömyysturvaan. Lisätietoa täältä.


Kun apurahahakemus ei tärppää

Tavallisimpia syitä kielteiselle apurahapäätökselle ovat:

 • Työsuunnitelma puuttuu tai on ylimalkainen. Tämä on valitettavan yleinen syy.
 • Edellisen apurahan selvitys on tekemättä
 • Hakija on saanut apurahan kahtena edellisenä peräkkäisenä vuonna
 • Hakijan julkaisuja koskevat tiedot puuttuvat tai ovat epätäydelliset
 • Apurahaa on haettu tarkoitukseen, johon yhdistys ei myönnä tukea; tällaisia ovat kääntäminen, toimitustyö, painatuskustannukset, ulkopuolisten tekijöiden kirjoituspalkkiot, akateeminen perustutkimus, kokous tai konferenssi, matkakustannukset, valokuvaus, video- tai elokuvakäsikirjoitusten laatiminen, kuvittaminen, graafinen suunnittelu ja taittaminen
 • Hakija hakee apurahaa, joka ei ole haettavana (esimerkiksi syksyllä puolivuotisapurahaa)
 • Apurahaa haetaan jo toteutuneeseen hankkeeseen tai jo maksettuihin kuluihin
 • Hakija on jo saanut apurahan yhdistykseltä samaan tarkoitukseen
 • Hakijana on yhteisö tai työryhmä; yhdistys myöntää vain henkilökohtaisia apurahoja