Teoksen markkinointi

Kustantaja päättää yleensä teoksen markkinointitoimenpiteistä. Kustantaja myös vastaa markkinoinnista ja muusta myynninedistämisestä aiheutuvista kustannuksista. Tämä on yksi perustelu sille, miksi kustantajalle jää niin iso osa teoksen myyntitulosta. Markkinoinnin vaatima kova työ ja siitä aiheutuvat kustannukset saavat tekijän usein kääntymään kaupallisen kustantajan puoleen. Kustannusalalla on käytäntönä, että kustantaja voi jakaa teoksen ilmais- ja arvostelukappaleita markkinoidakseen kyseistä teosta. Teoksen ilmaiskappaleiden jakaminen ei kuitenkaan ole sallittua kustantajan muun liiketoiminnan edistämiseksi.

Tekijän kannattaa neuvotteluissaan kustantajan kanssa selvittää, mitä teoksen markkinointi pitää sisällään. Tekijän on hyvä olla tietoinen yhtäältä kustantajan odotuksista häntä kohtaan ja toisaalta siitä, minkälaisia markkinointikeinoja kustantajalla on käytettävissään ja minkälaisia markkinointitoimenpiteitä teokselle on mahdollisesti suunniteltu. Kustantajan kanssa kannattaa keskustella esimerkiksi siitä, miten se odottaa tekijän osallistuvan markkinointiin muun muassa sosiaalisessa mediassa.

Markkinointia koskevia ehtoja ei välttämättä tarvitse kirjata kustannussopimukseen, mutta niistä on hyvä keskustella kustantajan kanssa. Teoksen markkinoinnista voidaan laatia erillinen markkinointisuunnitelma, joka voidaan myös liitää osaksi kustannussopimusta. Mikäli tekijän edellytetään osallistuvan huomattavalla panostuksella teoksensa markkinoimiseen, esimerkiksi osallistumalla markkinointikiertueelle, hänelle tulee suorittaa tästä erillinen korvaus. Tästä on hyvä sopia kustannussopimuksessa.