Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan alueen tietokirjailijoiden kotipaikat Joensuussa ja sen lähialueilla. Alueella on yhdistyksen jäseniä noin 90.


Aluevastaava Marja Simola

Pohjois-Karjalan aluevastaava on tietokirjailija Marja Simola, jonka kotipaikka on Joensuu.

22.2.2021

"Olen Marja Simola, joensuulainen freelance-tietokirjailija, nykyisin eläkkeellä. Koulutukseltani on filosofian lisensiaatti (maaperägeologi-maantieteilijä) ja valtiotieteen maisteri (kansantaloustieteilijä). Tietokirjoittamisen aloitin opiskeluaikoina 1970-luvun alkupuolella, pääasiassa tietosanakirjojen karttojen parissa, lisäksi kirjoitin joitakin artikkeleita. Sen jälkeen olin mukana kymmenessä tietosanakirjahankkeessa.

Liityin Suomen tietokirjailijoihin 1990-luvulla. Pidän yhdistystä tärkeänä yhdyssiteenä tietokirjailijoiden välillä. Koulutuksissa on tullut paljon uusia näkökulmia ja tietoa. Apurahojakin olen saanut useamman kerran. On myös tärkeää, että yhdistys toimii edunvalvojanamme. Yhdistyksen hallituksen jäsenenä olin vuosina 2004–2011.

Muutettuani Joensuuhun kirjoitin erääseen paikallishistoriaan ympäristöhistoriaosan sekä Joensuun lyseon matrikkeliosan. Minua luultiin historioitsijaksi ja tarjottiin Rajasotilaskotiyhdistyksen 50-vuotishistorian kirjoittamista. Sen jälkeen olen kirjoittanut toistakymmentä järjestöhistoriikkia joko kokonaan tai osittain. Tietokirjoittamisen sekatyöläisenä olen tehnyt myös pari maantieteen opetusmateriaalipakettia ja näyttelykäsikirjoituksia.

Lukuvuonna 1995–1996 suoritin Helsingin yliopistossa täydennyskoulutuksena selkoviestinnän kurssin. Sen jälkeen olen toiminut Selkokeskuksen kouluttajana ja asiantuntijana, kirjoittanut kuusi selkokirjaa, useita artikkeleita selkokielestä ja selkokielellä sekä mukauttanut selkokielelle mm. esi- ja alkuopetuksen lukukirjoja. Olen myös neljättä vuotta Suomen tietokirjailijoiden edustajana selkokirjatyöryhmässä.

Aluevastaavana olen toiminut kahdeksan vuotta. Yritän järjestää ohjelmaa jäsenten toiveiden mukaan, mikä tarkoittaa yhteisiä tapaamisia ja esitelmiä. Yhteistyötä olen tehnyt mm. Joensuun kirjaston ja taidemuseon kanssa. Viime syksynä toteutimme yhteistyössä Joensuun kirjaston ja Pohjois-Karjalan Marttojen kanssa keittokirjaraadin, jota oli mahdollista seurata myös etänä."

Ota yhteyttä Marjaan:
marjahelena.simola@gmail.com