Kevään apurahat

Suomen tietokirjailijat ry julistaa maaliskuussa haettavaksi apurahoja luovaan tietokirjalliseen työskentelyyn ja tietokirjakritiikkien kirjoittamiseen. Työskentelyapurahat on tarkoitettu kattamaan kirjoitustyön aikaisia elinkustannuksia.

Tietokirjallinen työskentely on voinut alkaa jo ennen apurahan hakemista, mutta apurahalla tuetun kirjoitustyön on jatkuttava apurahan maksamisen jälkeisenä aikana. Kevään apurahat maksetaan 19.6.2024.

Apuraha myönnetään aina harkinnanvaraisesti. Kuhunkin hankkeeseen työskentelyapuraha voidaan myöntää vain kerran.

Hakukategorioita on neljä. Apurahakohtaiset hakuehdot avautuvat kunkin kategorian otsikkolinkistä.


Maaliskuussa 2024 haettavana on:

Puolivuotisapuraha luovaan tietokirjalliseen työskentelyyn

 • 12 000–13 000 euroa
 • Puolivuotisen työskentelyn tulee ajoittua apurahan maksamisen jälkeiseen aikaan
 • Edellyttää täysipäiväistä ansiotyöstä vapaata käsikirjoitustyötä
 • Apurahan saajan on haettava työskentelynsä ajaksi eläkevakuutusta Melasta ja täytettävä Melan asiakkuusehdot

Apuraha esikoistietokirjan kirjoittamiseen

 • 1 000–2 000 euroa
 • Apurahan saajalla voi olla jonkin verran työryhmän jäsenenä kirjoitettua tietokirjallista tuotantoa, mutta ei laajaa tuotantoa tai täysin omaa tietoteosta

Apuraha lasten ja nuorten tietokirjan kirjoittamiseen

 • 2 000–5 000 euroa
 • Apurahaa ei voi saada oppimateriaalien kirjoittamiseen

Apuraha tietokirjakritiikkien kirjoittamiseen

 • 750–1 500 euroa
 • Apuraha on tarkoitettu erityisesti kotimaisesta tietokirjallisuudesta kirjoittamiseen
 • Hakijoilta edellytetään asiantuntemusta arvioitavien kirjojen aihepiiristä
 • Apurahalla tulisi kirjoittaa noin 3–5 kritiikkiä

 


Miten apurahaa haetaan?

Apurahoja ei myönnetä työryhmille tai yhteisöille, mutta työryhmän jäsenet voivat hakea apurahaa henkilökohtaisesti.

Apurahan hakeminen ja saaminen ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä.

Mikäli haet apurahaa kahteen tai useampaan kirjahankkeeseen, laadi kullekin hankkeelle oma hakemus. Voit hakea apurahaa samalle hankkeelle myös useammassa eri apurahakategoriassa, jokaisessa omalla hakemuksellaan. Voit kuitenkin saada vain yhden apurahan, joka myönnetään yhteen kirjahankkeeseen.

Huomaathan, ettei kevään hakemuslomakkeessa voi määritellä haettavaa rahamäärää itse. Hallitus myöntää apurahan harkinnanvaraisesti kuhunkin hakukategoriaan jo valmiiksi määritellyn rahamäärän mukaan.

Apurahalla katettavia elinkustannuksia ei eritellä apurahahakemuksessa.

Selkeästi jäsennelty, hyvin perusteltu ja toteuttamiskelpoinen suunnitelma on oleellinen edellytys apurahan saamiselle. Löydät vinkkejä suunnitelman tekemiseen täältä. Katso myös muistilista vinkkejä hakijan avuksi täältä ja lisätietoja yhdistyksen apurahapolitiikasta täältä.

Apurahaa haetaan verkkolomakkeella, jolle pääset tästä. Haku alkoi perjantaina 1.3.2024 ja päättyy torstaina 28.3.2024 klo 16.00.

Ennen kuin aloitat lomakkeen täyttämisen, lue havainnolliset täyttöohjeet tästä (PDF).

Apurahahakua koskeviin tiedusteluihin vastataan puhelinpalvelussa 09 454 2250 arkisin klo 12–15 (katso mahdolliset poikkeavat palveluajat) ja sähköpostitse toimisto @ tietokirjailijat.fi.


Apurahapäätösten valmisteluprosessi

Suomen tietokirjailijat ry:n hallitus päättää apurahoista apurahatoimikunnan esityksen pohjalta.

Apurahansaajan nimi, kotipaikka, hanke ja myönnetty summa julkaistaan 7.6.2024 klo 14.00 yhdistyksen verkkosivuilla.

Myönteisestä päätöksestä ilmoitetaan hakijalle sähköpostitse. Apurahat maksetaan 19.6.2024.

Kielteisestä päätöksestä ei ilmoiteta erikseen. Voit halutessasi tiedustella kielteisen päätöksen perusteluita toiminnanjohtaja Sanna Haanpäältä (sanna.haanpaa @ tietokirjailijat.fi), joka toimii apurahatoimikunnan ja hallituksen sihteerinä.

Apurahan saaja, katso lisätietoja täältä.