Kevään apurahat

Suomen tietokirjailijat ry julistaa keväisin haettavaksi apurahoja luovaan tietokirjalliseen työskentelyyn.

Kevään 2020 hakuaika on 2.3.–31.3.2020.

Lista kevään 2019 apurahan saajista on täällä.

Apurahaa haetaan verkkolomakkeella, joka on avoinna ainoastaan hakuaikana.

Hakukategorioita on neljä. Katso apurahakohtaiset hakuehdot kunkin kategorian otsikkolinkistä.
 


Keväällä 2020 haettavana on:

Puolivuotisapuraha luovaan tietokirjalliseen työskentelyyn

 • 12 000–13 000 euroa
 • Apuraha on tarkoitettu kattamaan kirjoitustyön aikaisia elinkustannuksia
 • Työskentelyn tulee ajoittua apurahan myöntämisen jälkeiseen aikaan

Apuraha esikoistietokirjan kirjoittamiseen

 • 1 000–2 000 euroa
 • Hakijoilta edellytetään aiempaa kirjallista näyttöä esimerkiksi opinnäytetyötä tai journalistista tuotantoa

Apuraha lasten ja nuorten tietokirjan kirjoittamiseen

 • 2 000–3 500 euroa
 • Apurahaa ei voi hakea oppikirjojen kirjoittamiseen

Apuraha tietokirjakritiikkien kirjoittamiseen

 • 750–1 500 euroa
 • Apuraha on tarkoitettu erityisesti kotimaisesta tietokirjallisuudesta kirjoittamiseen
 • Hakijoilta edellytetään asiantuntemusta kirjojen aihepiiristä
 • Apurahalla tulisi kirjoittaa noin 3–5 kritiikkiä

 


Mihin käyttötarkoitukseen apuraha voidaan myöntää?

Työskentelyapurahat on tarkoitettu kattamaan käsikirjoitustyön aikaisia elinkustannuksia, ei kuitenkaan itse työstä aiheutuvia kuluja.

Apurahoja ei myönnetä työryhmille tai yhteisöille, mutta työryhmän jäsenet voivat hakea apurahaa henkilökohtaisesti. Apurahoja myönnetään myös muille kuin yhdistyksen jäsenille.

Apuraha myönnetään aina harkinnanvaraisesti. Apurahaa ei myönnetä takautuvasti jo valmistuneeseen hankkeeseen. Kuhunkin hankkeeseen apuraha myönnetään vain kerran.

Jos hakija on saanut Suomen tietokirjailijat ry:ltä aiemmin työskentelyapurahan, on uuden apurahan saamisen edellytyksenä hyväksytty apurahaselvitys aiemmasta apurahasta. Apurahan saajalla täytyy siis olla edellisen apurahan jälkeen julkaistua uutta tuotantoa.

Apurahat rahoitetaan Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla. Valtakirja on tärkeä kriteeri apurahan myöntämisessä. Riittää, että Kopiosto-valvontavaltakirja annetaan yhdistykselle vain kerran. Löydät valtakirjalomakkeen ja täyttöohjeet täältä.

Miten apurahaa haetaan?

Apurahaa haetaan verkkolomakkeella, joka on avoinna vain hakuaikana. Haku alkaa maanantaina 2.3.2020.

Ennen kuin aloitat lomakkeen täyttämisen, lue sen täyttöohjeet tästä.

Mikäli haet apurahaa kahteen tai useampaan hankkeeseen, laadi kullekin hankkeelle oma hakemuksensa.

Selkeästi laadittu hakemus on tärkein edellytys apurahan saamiselle. Katso vinkkejä hakijan avuksi täältä.

 

Päätösten valmisteluprosessi

Päätökset valmistelee hallitusta varten apurahatoimikunta. Hallitus päättää apurahoista kesäkuun kokouksessaan harkintansa mukaan esityksen pohjalta.

Myönteisestä päätöksestä lähetetään kirje hakemuksessa ilmoitettuun postiosoitteeseen. Kielteisestä päätöksestä ei ilmoiteta erikseen.

Apurahansaajan nimi, kotipaikka, hanke ja myönnetty summa julkaistaan 7. kesäkuuta 2019 klo 14.00 yhdistyksen verkkosivuilla.

Kevään apurahat maksetaan viikolla 25.

Apurahahakemuksia koskeviin tiedusteluihin vastaa järjestösihteeri Marianne Kuukka hakuaikana maanantaista perjantaihin klo 13-16, puh. 09 4542 250 tai toimisto[at]suomentietokirjailijat.fi.