Kevään apurahat

Suomen tietokirjailijat ry julistaa maaliskuussa haettavaksi apurahoja luovaan tietokirjalliseen työskentelyyn. Työskentelyapurahat on tarkoitettu kattamaan kirjoitustyön aikaisia elinkustannuksia.

Tietokirjallinen työskentely on voinut alkaa jo ennen apurahan hakemista, mutta apurahalla tuetun kirjoitustyön on jatkuttava apurahan maksamisen jälkeisenä aikana. Kevään apurahat maksetaan juhannusviikolla 25.

Apuraha myönnetään aina harkinnanvaraisesti. Kuhunkin hankkeeseen työskentelyapuraha voidaan myöntää vain kerran.

Hakukategorioita on neljä. Katso apurahakohtaiset hakuehdot kustakin kategoriasta.


Maaliskuussa 2021 haettavina olivat:

Puolivuotisapuraha luovaan tietokirjalliseen työskentelyyn

 • 12 000–13 000 euroa
 • Puolivuotisen työskentelyn tulee ajoittua apurahan maksamisen jälkeiseen aikaan
 • Edellyttää täysipäiväistä ansiotyöstä vapaata käsikirjoitustyötä
 • Apurahan saajan on haettava työskentelynsä ajaksi eläkevakuutusta Melasta.

Apuraha esikoistietokirjan kirjoittamiseen

 • 1 000–2 000 euroa

Apuraha lasten ja nuorten tietokirjan kirjoittamiseen

 • 2 000–5 000 euroa
 • Apurahaa ei voi saada oppimateriaalien kirjoittamiseen

Apuraha tietokirjakritiikkien kirjoittamiseen

 • 750–1 500 euroa
 • Apuraha on tarkoitettu erityisesti kotimaisesta tietokirjallisuudesta kirjoittamiseen
 • Hakijoilta edellytetään asiantuntemusta arvioitavien kirjojen aihepiiristä
 • Apurahalla tulisi kirjoittaa noin 3–5 kritiikkiä

 


Miten apurahaa haetaan?

Apurahoja ei myönnetä työryhmille tai yhteisöille, mutta työryhmän jäsenet voivat hakea apurahaa henkilökohtaisesti.

Apurahan hakeminen ja saaminen ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä.

Mikäli haet apurahaa kahteen tai useampaan kirjahankkeeseen, laadi kullekin hankkeelle oma hakemus. Voit hakea apurahaa samalle hankkeelle myös useammassa eri apurahakategoriassa, jokaisessa omalla hakemuksellaan. Voit kuitenkin saada vain yhden apurahan, joka myönnetään yhteen kirjahankkeeseen.

Huomaathan, ettei kevään hakemuslomakkeessa voi määritellä haettavaa rahamäärää itse. Hallitus myöntää apurahan harkinnanvaraisesti kuhunkin hakukategoriaan jo valmiiksi määritellyn rahamäärän mukaan.

Apurahalla katettavia elinkustannuksia ei eritellä apurahahakemuksessa.

Selkeästi jäsennelty, hyvin perusteltu ja toteuttamiskelpoinen suunnitelma on oleellinen edellytys apurahan saamiselle. Katso vinkkejä hakijan avuksi täältä.

Apurahaa haetaan verkkolomakkeella, joka on avoinna vain hakuaikana. Haku alkoi 1.3.2021 ja päättyi keskiviikkona 31.3.2021 klo 16.00.

Ennen kuin aloitat lomakkeen täyttämisen, lue havainnolliset täyttöohjeet tästä (PDF 833 kt).

Apurahahakemuksia koskeviin tiedusteluihin vastaa järjestösihteeri Marianne Kuukka hakuaikana maanantaista perjantaihin klo 12–15, puh. 09 454 2250 tai toimisto[at]suomentietokirjailijat.fi.


Apurahapäätösten valmisteluprosessi

Suomen tietokirjailijat ry:n hallitus päättää apurahoista apurahatoimikunnan esityksen pohjalta.

Apurahansaajan nimi, kotipaikka, hanke ja myönnetty summa julkaistaan 11.6.2021 klo 14.00 yhdistyksen verkkosivuilla.

Myönteisestä päätöksestä lähetetään kirje hakemuksessa ilmoitettuun postiosoitteeseen. Apurahat maksetaan juhannusviikolla 25.

Kielteisestä päätöksestä ei ilmoiteta erikseen. Voit halutessasi tiedustella kielteisen päätöksen perusteluita toiminnanjohtaja Sanna Haanpäältä (sanna.haanpaa[at]suomentietokirjailijat.fi), joka toimii apurahatoimikunnan ja hallituksen sihteerinä.

Apurahan saaja, katso lisätietoja täältä.