Sopimuskappaleet

Kaikille sopimuksen osapuolille tulee jäädä allekirjoitettu kappale sopimuksesta. Sopimusasiakirja on kirjallisesti solmituissa sopimuksissa keskeisin tulkinnassa huomioon otettava lähde. Sopimusasiakirjan tekstin perusteella selvää tulkintaa on vaikea ohittaa muiden tulkinnassa käytettävien lähteiden perusteella.

Sopimuskappale kannattaa säilyttää huolella, jotta siihen voidaan tarvittaessa palata. Sopimuskappaleen häviäminen ei kuitenkaan poista sovittujen oikeuksien ja velvollisuuksien häviämistä eikä sillä ole muitakaan oikeusvaikutuksia. Mikäli huomaat sopimuskappaleesi kadonneen, voit kääntyä kustantajan puoleen ja pyytää itsellesi uuden sopimuskappaleen.