Tekijänpalkkion verotus

Yksityishenkilön itselleen saama tekijänoikeuskorvaus, kuten tekijänpalkkio kustannussopimuksen perusteella tai Sanaston maksama lainauskorvaus, ovat verotuksessa niin sanottua veronalaista käyttökorvausta.

Käyttökorvaus on tuloverolain mukaan tietokirjailijan kohdalla yleensä veronalaista ansiotuloa. Pääsääntö on, että mikäli tekijänoikeustulo perustuu verovelvollisen omaan toimintaan, eli itse luotuun tekijänoikeuteen, tulo verotetaan ansiotulona. Käyttökorvaus verotetaan pääomatulona vain, jos tekijänoikeus on joko ostettu, siirtynyt perintönä tai testamentilla.

Kun tietokirjailijaa verotetaan tuloverolain mukaan, tietokirjailijan saamat tekijänoikeuskorvaukset ilmoitetaan lomakkeessa taiteilijan ja freelancerin tuloista siltä osin, kun niitä ei ole merkitty esitäytetylle veroilmoitukselle. Näin on useimmiten esimerkiksi silloin, kun tietokirjailijalla on palkkatyö ja hän julkaisee kirjoja sen ohessa.

Mikäli tietokirjailija harjoittaa toimintaansa yrityksen kautta, yritysmuodolla on merkitystä verotuksen kannalta. Avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö ei ole erillinen verovelvollinen, kun taas osakeyhtiö on. Koska tekijänoikeus syntyy Suomessa aina luonnolliselle henkilölle eli kirjailijalle itselleen, yritystoiminta osakeyhtiön kautta vaatii sitä, että tietokirjailija on luovuttanut kirjansa oikeudet osakeyhtiölle. Oikeudet tulisi myydä omalle yhtiölle pätevällä sopimuksella niiden käyvästä arvosta, sillä muussa tapauksessa verotusta toimittaessa tutkitaan, onko kyseessä veron kiertäminen tai peitelty osingonjako. Yksityisen elinkeinonharjoittamisen kohdalla tämä problematiikka ei nouse pinnalle, sillä tällaisessa tapauksessa tekijänoikeutta ei tarvitse erikseen luovuttaa.

Arvonlisäverolain 45 §:n mukaan tekijänoikeuden luovutuksesta saatu korvaus eli käyttökorvaus on lähtökohtaisesti arvonlisäverosta vapaata. Sen sijaan kirjan luomiseen liittyvien palveluiden myyminen, kuten ulkoasun suunnittelun, painatuksen tai toimituksellisen työn tekeminen eivät perustu tekijänoikeuden luovuttamiseen eivätkä ole arvonlisäverosta vapaita.

Lisätietoa:

Verohallinnon ohje Aineettomista oikeuksista saatavien tulojen verotuksesta.

Yhdistyksen Kova laki -teksti Tekijänoikeus yrityksen nimiin.