Suomen tietokirjailijat ry:n tavoitteet hallituskaudelle 2023–2027

kuva in content

Suomen tietokirjailijat ry:n tavoitteet hallituskaudelle 2023–2027

1. Uudistetaan kirjailija-kääntäjäapurahalaki ja kaksinkertaistetaan sen määräraha.

  • Lisärahoituksella korjataan eri kirjallisuudenlajien epätasa-arvioinen ja perusteeton kohtelu pienentämättä kuitenkaan kaunokirjallisuuden euromääräistä tukea. 

2. Nostetaan lainauskorvaus takaisin pohjoismaiselle tasolle ja varmistetaan tekijöille teknologianeutraali lainauskorvaus.

  • Korotetaan lainauskorvauksen määräraha vastaamaan muiden Pohjoismaiden tasoa. 
  • Maksetaan lainauskorvausta myös e-kirjoista ja äänikirjoista, mukaan lukien korkeakoulukirjastojen e-lainat.

3. Edistetään lukevaa elämäntapaa: houkutellaan lukuharrastuksen pariin ja pidetään kirja-ala ja kirjastot elinvoimaisina.

  • Mahdollistetaan kirjojen ostaminen virkistys- ja kulttuurisetelillä.
  • Lasketaan kirjallisuuden arvonlisävero nollaan.
  • Turvataan laaja kirjastoverkko sekä riittävät määrärahat aineistohankintoihin. 

 

4. Laaditaan kirjallisuuspoliittinen ohjelma, jotta kirjallisuus tulee näkyviin kulttuurin tukirakenteista keskusteltaessa ja päätettäessä. 

 

5. Nostetaan kulttuuribudjetti prosenttiin ja kohdistetaan tukea lisää myös suomalaiselle kirjallisuudelle.