Kevään ja syksyn apurahojen selvittäminen

Kaikista yhdistyksen myöntämistä työskentelyapurahoista on tehtävä selvitys siinä vaiheessa, kun luova kirjoitustyö on julkaistu tietoteoksena tai tietokirjakritiikkeinä. Selvityslomakkeen voi ladata alla.

Uutta työskentelyapurahaa ei myönnetä, ellei yhdistyksen myöntämää edellistä vuoden 2009 jälkeen myönnettyä työskentelyapurahaa ole selvitetty hyväksytysti. Ennen vuotta 2010 myönnettyjä työskentelyapurahoja ei tarvitse enää selvittää. Lisäksi tietoteoksen saatesanoissa tai nimiön kääntöpuolella tulee mainita, että teos on saanut tukea Suomen tietokirjailijat ry:ltä.

Keskeneräistä hanketta ei tarvitse selvittää, ellet ole hakemassa työskentelyapurahaa uudelle hankkeelle, ja olet jo luovuttanut valmiin käsikirjoituksen sopimuksen mukaisesti ja todistetusti kustantajallesi.

Huomioithan, että apurahahankkeen vaihtamiseen on pyydettävä lupa kirjallisesti yhdistyksen toiminnanjohtajalta siinä vaiheessa, kun uuden hankkeen käsikirjoitus on keskeneräinen.


Työskentelyapurahan selvittäminen

Kun apurahalla tuettu tietoteos, -teokset tai tietokirjakritiikit on julkaistu, apurahan saaja tekee selvityksen selvityslomakkeella. Jos teoksella on useita tekijöitä, jotka ovat saaneet yhdistyksen apurahan, jokainen selvittää apurahansa henkilökohtaisesti.

Apurahaselvitys tehdään lomakkeella. Lataa lomake tästä.

Täyttöohjeet:

  • Lataa aktiivilomake ja tallenna se laitteellesi.
  • Aktiivilomakkeen täyttämiseen tarvitset Adobe Acrobat -ohjelman. Jos sinulla ei ole Acrobat-ohjelmaa koneellasi, voit asentaa sen ilmaiseksi Adoben verkkosivuilta.
  • Avaa ja täytä lomake Adobe Acrobat -ohjelmalla. Muista tallentaa tiedot.
  • Älä täytä lomaketta selaimessa. Selaimet eivät välttämättä tue kaikkia lomakkeen ominaisuuksia, eivätkä kaikki tiedot siinä tapauksessa tallennu.

Lähetä lomake toimiston uuteen postiosoitteeseen Hietalahdenranta 15 A 8, 00180 Helsinki. Voit vaihtoehtoisesti lähettää lomakkeen PDF-tiedostoksi tallennettuna osoitteeseen toimisto[at]suomentietokirjailijat.fi. Emme huomioi sähköpostin viestikenttään liitettyjä kuvatiedostoja.

Kirjahankkeen selvittäminen

Selvityslomakkeeseen kirjataan julkaistun teoksen tiedot: teoksen nimi, kustantaja, ISBN-numero ja julkaisuajankohta vähintään kuukauden ja vuoden tarkkuudella.

Luovan kirjoitustyön aikaisia elinkustannuksia ei eritellä selvitykseen, eikä liitteenä lähetetä kuitteja tai muita maksutositteita.

Apurahaselvityksen liitteenä voi halutessaan lähettää teoksen, johon apuraha on myönnetty. Mikäli teoksen lähettää kustantaja, on lähetyksen sisällettävä tieto, kenen selvitykseen teos liittyy. Jos julkaisulla on useita tekijöitä, riittää että teoksesta lähetetään toimistoon vain yksi kappale. Jos lähetät selvityksen noudettavana pakettina, kysythän lähetysohjeet toimistosta: toimisto[at]suomentietokirjailijat.fi, p. 09 454 2250.

Jos teos on julkaistu sähköisenä, kirjaa lomakkeeseen linkki teoksen julkaisupaikkaan. Ethän lähetä käsikirjoitusta tulosteena tai tiedostona.

Keskeneräistä hanketta ei tarvitse selvittää. Keskeneräinen hanke selvitetään vain, jos olet hakemassa työskentelyapurahaa uudelle hankkeelle, ja olet jo luovuttanut aiemman käsikirjoituksen sopimuksen mukaisesti kustantajallesi, mutta kirja ei ole vielä ilmestynyt. Liitä tällöin selvityslomakkeen liitteeksi kustantajan allekirjoittama vapaamuotoinen todistus siitä, että apurahan saaja on luovuttanut valmiin käsikirjoituksen kustannettavaksi, ja kustantaja vahvistaa sillä hetkellä tiedossa olevat teoksen julkaisutiedot.

Tietokirjakritiikkien selvittäminen

Selvityslomakkeeseen eritellään apurahalla kirjoitetut tietokirjakritiikit, julkaisu tai julkaisut, jossa kritiikit ovat ilmestyneet ja kritiikkien ilmestymisajankohdat. Tulosta kritiikit selvityksen liitteeksi.


Hankkeen muutoshakemuksen tekeminen

Jos et pysty toteuttamaan apurahalla tuettua luovaa kirjoitustyötä tai et löydä käsikirjoituksellesi kustantajaa, voit hakea yhdistyksen toimiannanjohtajalta lupaa vaihtaa apuraha uudelle keskeneräiselle tietokirjahankkeelle.

Kirjaa vapaamuotoiseen hakemukseen seuraavat tiedot:

  1. Mihin aiheeseen apuraha oli myönnetty
  2. miksi hanke ei toteutunut
  3. kuvaus keskeneräisestä tietokirjahankkeesta, johon haluaisit apurahan siirrettävän ja hankkeen työnimi
  4. mahdollisen työryhmäsi jäsenet
  5. arvio siitä, milloin uuden hankkeen käsikirjoitus valmistuu.

Lähetä muutoshakemus osoitteeseen sanna.haanpaa[at]suomentietokirjailijat.fi.

Selvitä apuraha selvityslomakkeella, kun uusi hankkeesi on julkaistu tietokirjana.