Kustannussopimussuositus

Painettu kirja

Kustannussopimuksessa on perinteisesti luovutettu kustantajalle vain oikeus julkaista ja levittää yleisölle kustannussopimuksessa mainittu teos painettuna kirjana suomen kielellä. Mikäli muusta ei ole sovittu, kustannussopimuksen katsotaan koskevan vain tätä julkaisumuotoa. Painetun kirjan ei voida automaattisesti katsoa sisältävän tarvepainatuksena painettavia teoksia vaan näistä tulisi sopia erikseen.