Kustannussopimussuositus

Vain sähköisenä julkaistun teoksen oikeuksien palautuminen

Mikäli teos on julkaistu vain sähköisenä, oikeuksien palautuminen ei voi olla sidottu siihen, että teos on loppuunmyyty eikä enää yleisön saatavilla. Sähköisiä teoksia on mahdollista pitää – ainakin näennäisesti – yleisön saatavilla loputtomiin. Tekijänoikeuslaissa ei ole säännöksiä sähköisten oikeuksien palautumisesta, joten on tärkeää, että kustannussopimuksessa määritellään oikeuksien palautumisen ehdot. Sähköisten julkaisujen saatavilla pitäminen on kustantajalle lähes ilmaista, eikä teoksen markkinointiin välttämättä ole erityistä kannustinta. Mikäli sähköisen julkaisun oikeuksien palautumisesta ei ole sovittu kustannussopimuksessa selkeästi, oikeudet voivat jäädä makaa­maan kustantajalle tämän pitäessä teosta saatavilla esimerkiksi verkkokaupassa.

Yhdistyksemme suosittelee, että kustannussopimuksiin kirjataan sopimusehto, jonka mukaan sähköisen julkaisun oikeuksien palautuminen on sidottu esimerkiksi teoksen myyntimääriin tai tekijälle maksetun palkkion suuruuteen. Mikäli teosta ei ole sovittuna ajanjaksona myyty ollenkaan tai sitä on myyty vain muutama kymmenen kappaletta, tekijällä tulisi olla oikeus pyytää kustannusoikeuksia takaisin itselleen. Oikeuksien palautuminen voitaisiin sitoa myös tiettyyn tekijänpalkkion euromäärään, jonka alittuessa kerran tai useammin tekijällä olisi oikeus pyytää oikeutensa takaisin.  Tekijän on myös mahdollista sopia, että hän luovuttaa sähköiset oikeudet vain määräajaksi. Tällöin oikeudet palautuvat tekijälle automaattisesti määräajan päätyttyä, elleivät osapuolet toisin sovi