Muut sähköiset julkaisut

Muulla sähköisellä julkaisulla tarkoitetaan tässä yhteydessä esimerkiksi digitaalista oppimisalustaa, virtuaalista oppimisympäristöä tai rikastettua verkkojulkaisua.

Muuhun sähköiseen julkaisuun liittyy tiettyjä erityiskysymyksiä, jotka tulee ottaa huomioon kustannussopimusta solmittaessa. Tällaisia ovat muun muassa:

  • kustantajan oikeus luovuttaa saamiaan oikeuksia edelleen jollekin muulle toimijalle, joka esimerkiksi vastaa julkaisun teknisestä toteuttamisesta;
  • mahdolliseen muuhun kuin tekijän teoksen sisältämän aineistoon liittyvät kysymykset eli miten eri aineistoja esimerkiksi yhdistellään, millaisia käyttöoikeusrajoituksia muuhun aineistoon liittyy ja miten ulkopuolisten aineistojen käyttö vaikuttaa tekijänpalkkioon;
  • aineiston muuttamiseen liittyvät kysymykset eli luovutetaanko kustantajalle oikeus muuttaa aineistoa laajemminkin kuin teknisten seikkojen edellyttämällä tavalla ja miten tällaisten oikeuksien rajat määritellään;
  • tekijänpalkkion määräytymiseen liittyvät kysymykset eli miten sopimukseen on kirjattu tekijänpalkkion määräytymisperusteet sekä
  • oikeuksien palautumiseen liittyvät kysymykset eli miten määritellään se, millä perusteella tekijä voi pyytää kustantajaa palauttamaan luovuttamansa oikeudet.