Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu

 

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun tietokirjailijoiden kotipaikat ovat Oulussa ja Kajaanissa sekä näiden lähialueilla. Alueella on yhdistyksen jäseniä noin 100.

Aluevastaava Marja-Riitta Vainikkala

8.9.2015

Kuka?
Rovaniemeltä 70-luvulla Jyväskylään kirjallisuustiedettä, kulttuuriantropologiaa, folkloristiikkaa, teologiaa ja kirjallisuusterapiaa opiskelemaan lähtenyt, ja jo pitkään Oulussa asunut ja työskennellyt kirjallisuusalan moniosaaja.

Mikä?
Harrastajamaalari, joka havahtui vuosituhannen alussa siihen, että kirjoittamista ja lukemista ei työn vuoksi voinut pitää harrastuksena. Rentouttava ja vapauttava harrastus löytyi nuoruuden ihastuksesta, akvarellista.

Jäsen: Vuodesta 2009, aluevastaava keväästä 2015.

Toimit Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluevastaavana ja Oulun kirjailijaseurassa, miltä tietokirjallisuuden kenttä maakunnassa näyttää?
Aikoinaan kirjallisuuden läänintaiteilijana 90-luvulla olin tekemisissä lähinnä fiktion kirjoittajien kanssa. Sitten Suomen tietokirjailijoihin liityttyäni tulin tietämään, kuinka paljon hyvää tietokirjallisuutta alueella kirjoitetaan tavallaan kaikessa hiljaisuudessa. Se ei aina näy julkisuudessa siten kuin kaunokirjallisuuden uutuudet, mutta arjessa ollaan usein tekemisessä tietokirjailijain työn tulosten kanssa.

Olet ollut mukana monessa erilaisessa kirjailijajärjestössä ja kirjallisuudenalan toimessa, miten yhteistyö eri toimijoiden kanssa toimii alueellasi?
Kirjallisuuden ja kirjoittajien yhteisöt kokoontuvat Oulussa noin neljästi vuodessa kertomaan toisilleen yhteisönsä toimintasuunnitelmista. Toimijoihin kuulu myös Pohjois-Pohjanmaan kaupunginkirjasto–maakuntakirjasto, joka kokoaa tulevat tapahtumat kirjastoissa jaettavaan esitteeseen.

Viimeisimmässä palaverissa olin mukana Suomen tietokirjailijoiden aluevastaavana. Yhteistyö toimii todennäköisesti myös jatkossa, sillä Ouluun perustetaan alkusyksystä Kirjallisuuden talo. Se luo uusia näkymiä tietokirjallisuudenkin esille tuomiseen.

Minkälaista aluetoimintaa olet suunnitellut syksyksi tai ensi vuodeksi?
Aluevastaavan alku on mennyt perehtymiseen ja tutusteluun. Ensimmäinen isompi tapahtuma on yhteistyössä kaupunginkirjaston kanssa järjestettävä 100 merkittävää suomalaista tietokirjaa -näyttely, jonka avajaiset ovat kirjastossa 3. joulukuuta 2015.

Kevääksi tavoitteena on järjestää tietokirjallisuuteen liittyvä tapahtuma yhteistyössä Oulun kirjailijaseuran ja kirjaston kanssa. Molempiin näihin liittyy tietenkin tilaisuuden jälkeen myös perinteinen jäsentapaaminen. Pitkien välimatkojen vuoksi jäsentapaamisten merkitys korostuu.

Olet luovan kirjoittamisen opettaja, vapaa kirjoittaja ja kriitikko? Tukevatko eri roolit toisiaan, vai painottuuko jokin niistä?
Ajallisesti painottuu työ luovan kirjoittamisen opettajana. Olen vastuuopettajana Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston ja Turun avoimen yliopiston luovan kirjoittamisen perus- ja aineopinnoissa. Opintoihin kuuluu olennaisesti myös tietokirjoittaminen.

Varsinaisen luovan kirjoittamisen ohella haluan kursseilla tuoda esiin sitä, että kirjailijuutta ei mystifioitaisi. Alalle opiskellaan ja sitä tehdään työnä, vaikka monin tavoin palkitsevanakin. Taustatutkimus, lähdeaineistot, asiaan perehtyminen koskevat niin kauno- kuin tietokirjailijoita, vaikka työnkuvat osin poikkeavat toisistaan.

Minkälaisia tietokirjoja olet kirjoittanut?
Tietokirjailiuteni on lähinnä artikkelipohjaista. Varsinainen kirjamuotoinen tuotanto on vähäistä. Viimeisin on kirjoittamisopas vuodelta 2008, yhteistyökumppanina oli kuvataideopettaja. Omaan alaan liittyvä kirjaprojekti on kyllä mielessä, mutta toistaiseksi toteutus puuttuu.

Millaisena näet kirjan tulevaisuuden?
Tällä hetkellä ollaan murroksessa, jossa moni asia kirjanjulkaisemisessa muuttuu eikä vielä tiedetä miten. Pohjoissuomalaisilla kirjailijoilla on esteenä perinteisesti ollut pitkä maantieteellinen välimatka kustantajiin ja yleisöönkin.

Enää maantieteellinen välimatka ei merkitse yhtä paljon kuin menneinä vuosikymmeninä, mutta kustannusalan käymistila vaikuttaa koko kirja-alaan. Ehkä kirjan tulevaisuus on erikoistumisessa, joka erityisesti on tietokirjailijain aluetta. Uskon kirjan tulevaisuuteen.

Ota yhteyttä Marja-Riittaan:
marjariitta.vainikkala[at]gmail.com