Kustannussopimussuositus

Jäännöserä

Sopimuksessa voi olla perusteltua sopia jäännöserän hävittämisessä noudatettavista menettelytavoista. Jäännöserän hävittämisestä sovitaan siltä varalta, että teoksella ei ole enää merkittävää myyntiä tai kustannussopimuksessa määritelty aika teoksen viimeisimmän painoksen ilmestymisestä on kulunut umpeen.

Alan käytännön mukaisesti tekijällä on usein ensisijainen oikeus lunastaa jäännöserä teoksen valmistuskustannuksia vastaan. Tämä on hyvä kirjata sopimukseen.

Tekijän kannalta on myös keskeistä, että sopimukseen kirjataan lauseke, jonka mukaan sopimus katsotaan purkautuneeksi osapuolten välillä ja kaikki oikeudet palautuneeksi tekijälle välittömästi sen jälkeen, kun kustantaja on päättänyt hävittää teoksen jäännöserän. Tämä antaa tekijälle mahdollisuuden julkaista teos välittömästi muussa yhteydessä tai toisen kustantajan toimesta.