Tekijänoikeus yrityksen nimiin

Julkaistu 22.6.2016

Tietokirjailija voi perustaa toimintaansa varten yrityksen. Usein tulojen ja menojen hallinnointi, kuten vähennysten kohdistaminen verotuksessa, onkin joustavampaa yrittäjänä kuin yksityishenkilön ominaisuudessa.
 
Kirjoittamisesta saatavat korvaukset lähtökohtaisesti liittyvät kuitenkin kirjoittajan toimintaan yksityishenkilönä, eivätkä siten automaattisesti ole katsottavissa yrityksen tuloksi, vaikka kirjailija olisikin yrittäjä. Näin on jo siitäkin syystä, että tavallisimmin korvaus kirjoittamisesta on tekijänpalkkiota eli palkkio siitä, että kirjoittaja on kustannussopimuksella luovuttanut osan tekijänoikeudestaan kustantajalle. Tekijänoikeushan syntyy sille henkilölle, joka luo teoksen, eikä koskaan yritykselle ja on siksi korostuneesti yksityisen henkilön omaisuutta.
 
Kirjailija voi silti siirtää tekijänoikeutensa yritykselleen, ja näin se voi tulla osaksi yhtiön omaisuutta siinä missä konkreettisemmat esineet kuten koneet ja laitteet tai vaikkapa toimistokalusteet. Kun tekijänoikeus on tullut osaksi yrityksen omaisuutta, voidaan kustannussopimuskin tehdä sen nimissä.
 
Tekijänoikeuden hallinnointiin yrityksen kautta liittyy kuitenkin riski, että verottaja tulkitsee toiminnan verokeinotteluksi. Näin saattaa käydä etenkin, jos tekijänoikeustulon laskutukseen yrityksen kautta ei ole muuta järkevää perustetta kuin verohyötyjen tavoittelu. Tällöin Verohallinto käsittelee tekijänoikeustuloa verotuksessa yksityishenkilön tulona, eikä yrityksen tulona, vaikka tulo olisikin laskutettu yrityksen nimissä. Riski on olemassa etenkin osakeyhtiöiden omistajien toiminnassa. Kommandiittiyhtiöiden ja avointen yhtiöiden sekä yksityisten elinkeinonharjoittajien eli niin kutsuttujen toiminimien osalta tilanne on erilainen, koska niitä ei verotuksessa kohdella erillisinä yksikköinä, vaan niiden tulot verotetaan joka tapauksessa yrityksen omistajien tuloina.
 
Osakeyhtiömuodossa toimivan kirjailijan on tekijänoikeuden siirtämisessä oltava tarkkana, jotta ei syyllistyisi veronkiertoon. Verottaja kuitenkin tekee lopullisen ratkaisun siitä, kenen tuloksi tekijänoikeustulo on verotuksessa katsottava – ja ainoa keino saada täysi varmuus siitä, miten tilannetta verotuksessa tulkitaan, on pyytää verottajalta maksullinen ennakkoratkaisu. 
 

Älä siirrä tekijänoikeutta vain verotuksellisista syistä

Yksityishenkilöltä yhtiölle tehtävän tekijänoikeuskaupan on oltava aito, eivätkä verotukselliset syyt saa olla ainoa peruste tekijänoikeuden hallinnoinnille yrityksen kautta. Verottaja saattaa puuttua siirtoihin yritykselle esimerkiksi silloin, jos sen toimialaan ei kuulu mitään tekijänoikeuden hallintaan liittyvää toimintaa, kuten esimerkiksi kirjoittamista.
 
Jos siis siirrät tekijänoikeustoimintojasi yrityksellesi, muuta myös sen toimiala tilannetta vastaavaksi.
 
Lisäksi kirjailija voi myydä tekijänoikeutensa yhtiölleen vain ”käypään hintaan”. Yrityksen on toisin sanoen maksettava tekijänoikeudesta sellainen hinta, jonka ulkopuolinenkin olisi valmis siitä maksamaan. Näin ollen etenkään ilmaiseksi ei tekijänoikeutta voi omalle yritykselleen siirtää. Käypä hinta voi olla vaikea määrittää, mutta sen määrittämisessä voi käyttää apuna esimerkiksi sitä summaa, jonka kirjailija arvioi saavansa kustantajalta kirjastaan tekijänpalkkiota. Tekijän on omassa verotuksessaan maksettava vero tekijänoikeuden kauppahinnasta, jonka hän saa yritykseltään.
 
Tekijänoikeuden myynnistä yritykselle kannattaa tehdä kirjallinen sopimus. Tämä voi tuntua erikoiselta, kun sopimuksen allekirjoittajana sekä kirjailijan että yhtiön puolesta on usein yksi ja sama henkilö. Tästä huolimatta sopimus kannattaa laatia, jotta siirron tapahtumisesta ja kauppahinnasta voidaan myöhemmin esittää virallinen asiakirja, mikäli joku kyseenalaistaa ne.
 
Jos tekijänoikeustulot halutaan laskuttaa yrityksen kautta, on kirjailijan oltava aktiivinen tarpeeksi aikaisessa vaiheessa. Tekijänoikeuden luovutus yksityishenkilöltä yhtiölle on luonnollisesti mahdollista vain silloin, kun tekijänoikeus vielä on henkilön itsensä hallinnassa. Jos kirjailija on jo tehnyt esimerkiksi kustannussopimuksen kustantajan kanssa, on hän jo luovuttanut osan tekijänoikeudestaan kustantajalle eikä siten voi enää vapaasti luovuttaa sitä toiselle taholle, ei edes omalle yhtiölleen.

 
Jälkikäyttöoikeudet kuuluvat yksityishenkilöille

Tekijänoikeuden siirtämisessä yhtiölle kannattaa verotusseikkojen lisäksi huomata, että vaikka kirjailija siirtäisikin tekijänoikeutensa yrityksensä nimiin, kannattaa niin kutsutut jälkikäyttöoikeudet pidättää kirjoittajalla itsellään.
 
Jälkikäytöllä tarkoitetaan lähinnä teoksen kopiointia ja lainausta, joista tekijät myös saavat korvausta tekijänoikeuden perusteella. Nämä korvaukset ovat luonteeltaan sellaisia, että ne voidaan maksaa vain yksityishenkilöille, ei siis yrityksille.
 
Esimerkiksi Suomen tietokirjailijat ry:n apurahat muodostuvat kopiointikorvauksista, jotka yhdistyksemme jakaa tietokirjailijoille apurahoina. Tällaista apurahaa voi hakea vain yksityishenkilönä. Jälkikäyttökorvausten kuuluminen kirjailijalle tekijänoikeuden siirrosta huolimatta voidaan ilmoittaa kirjailijan ja hänen yrityksensä välisessä sopimuksessa vaikka seuraavasti: ”Tekijä pidättää itsellään oikeudet teoksen jälkikäyttöön, kuten kopiointi- ja lainauskorvauksiin”.
 
Vielä on muistettava, että kun tekijänoikeus on siirretty yhtiön nimiin, pitää kustannussopimuskin tehdä sen nimissä. Tärkein ero yrityksen ja kustantajan välisessä sopimuksessa kirjailijan itsensä ja kustantajan väliseen sopimukseen nähden on, että siinä puhutaan tavallisesti ”tekijänoikeuden haltijasta” eikä siis ”tekijästä”, kun viitataan tekijänoikeuden luovuttajaan.
 
 
Noora Arkia
Yhdistyksen lakimies