Vähennykset

Verovelvollisella on oikeus vähentää verotuksessa tuloistaan niiden hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot eli niin kutsutut luonnolliset vähennykset. Osan vähennyksistä verottaja tekee automaattisesti ja osa tulee itse ilmoittaa Verohallintoon. Eläketuloista, sosiaalietuuksista tai pääomatulosta tulonhankkimisvähennyksiä ei voida tehdä.

Tietokirjailijan on keskeistä huomioida vähennykset verotuksessaan. Tieteellisestä työstä ja taiteen harjoittamisesta johtuneet menot ovat nimittäin tuloverolain nojalla vähennyskelpoisia tulonhankkimismenoja eli taiteilija saa vähentää tuloistaan työstä aiheutuneet kustannukset. Ne ovat vähennyskelpoisia kuitenkin vain siinä tapauksessa, että niitä ei ole korvattu stipendillä tai apurahalla.

Tietokirjailijan työhön liittyvistä vähennyskelpoisista kuluista kannattaa tehdä muistiinpanoja, vaikka kirjanpitoa ei vaadita. Kuluista tulleita kuitteja ei liitetä veroilmoitukseen, mutta ne täytyy säästää ja esittää verottajalle tarvittaessa. Kuitit tulee säilyttää kuusi vuotta verovuoden päättymisestä.

Tulonhankkimiskulut vähennetään ansiotuloista ennen verotusta ilmoittamalla ne veroilmoituksessa. Verohallinto vähentää automaattisesti tulonhankkimiskuluina 750 euroa. Mikäli tulonhankkimiskuluja tulee tätä määrää enemmän, tulee kulut ilmoittaa veroilmoituksella. Tulonhankkimiskulujen on liityttävä ansiotulojen hankkimiseen ja niitä voivat olla esimerkiksi työhuoneesta kertyneet kulut, ammattikirjallisuus tai työtietokoneen hankinnasta aiheutuneet kustannukset. Verovelvollisen kannattaa ehdottomasti selvittää vähennysmahdollisuudet ja ilmoittaa kulut. Esimerkiksi työhuonevähennys voi olla merkittäväkin vähennys, sillä sen osalta vähennyskelpoisia menoja voivat olla esimerkiksi vuokra sekä lämmitys-, valaistus- ja siivouskulut.

Koska tietokirjailijan tulot toiminnastaan saattavat vaihdella runsaasti, voivat tulonhankkimiskulut olla jonakin vuonna suuremmat kuin tulot. Tällaisessa tapauksessa tietokirjailija voi pyytää verovuodelle tappion vahvistamista. Tappion voi vähentää siinä vaiheessa, kun kirjasta saa tuloja.


Lisätietoja:

Verohallinnon ohje Tulonhankkimiskulut ansiotuloista.