Apuraha puolivuotiseen työskentelyyn

Kenelle puolivuotisapuraha voidaan myöntää?

Tietokirjailijat voivat hakea maaliskuussa puolivuotisapurahaa luovaan tietokirjalliseen työskentelyyn henkilökohtaisella hakemuksella. Hakulomake ja tarkemmat hakuohjeet löytyvät hakuaikana kevään apurahojen esittelysivulta täältä.

Apuraha voidaan myöntää hakijalle, joka on aiemmin kirjoittanut yksin tai ryhmän jäsenenä tietoteoksen. Tietokirjallisuuden lajit.

Puolivuotisapuraha myönnetään noin puolen vuoden ajaksi täysipäiväiseen ansiotyöstä vapaaseen luovaan tietokirjalliseen työskentelyyn. Työskentelyn tulee ajoittua apurahan myöntämisen jälkeiseen aikaan.

Puolivuotisapurahoja ei ole myönnetty eläkkeellä oleville. Sen sijaan osa-aikaeläkkeellä tai osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä olevat voivat tulla kysymykseen tietyin edellytyksin. Osa-aikaeläkeläisen on syytä ottaa huomioon, että apurahan saaminen voi olla este eläkkeen saamiselle. Kannattaa siis tarkistaa etukäteen, millaisia vaikutuksia mahdollisesti saatavalla apurahalla on oman eläkkeen suuruuteen.

Joissakin poikkeustapauksissa apuraha voidaan myöntää hallituksen päätöksellä puolta vuotta pidempään osa-aikaiseen luovaan kirjalliseen työskentelyyn.

Jos hakija on saanut Suomen tietokirjailijat ry:ltä aiemmin työskentelyapurahan, on uuden apurahan saamisen edellytyksenä hyväksytty apurahaselvitys aiemmasta apurahasta. Apurahan saajalla täytyy siis olla edellisen apurahan jälkeen julkaistua uutta tuotantoa.

Apurahat rahoitetaan Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla. Valtakirja on tärkeä kriteeri apurahan myöntämisessä. Riittää, että Kopiosto-valtakirja annetaan yhdistykselle vain kerran. Löydät valtakirjalomakkeen ja täyttöohjeet täältä.


Mihin käyttötarkoitukseen apurahaa ei myönnetä?

Puolivuotisia apurahoja ei myönnetä akateemiseen tutkimukseen, video- tai elokuvakäsikirjoituksen laatimiseen, lehtiartikkelin kirjoittamiseen, toimitustyöhön, kuvittamiseen, graafiseen suunnitteluun, taittamiseen, kääntämiseen, painatuskustannuksiin, ulkopuolisten tekijöiden kirjoituspalkkioihin tai valokuvaukseen eikä matkakuluihin.

Apurahaa ei myönnetä takautuvasti jo valmistuneeseen hankkeeseen.