Apuraha puolivuotiseen työskentelyyn

Tietokirjailijat voivat hakea maaliskuun haussa puolivuotisapurahaa luovaan tietokirjalliseen työskentelyyn henkilökohtaisella hakemuksella.

Hakulomake ja tarkemmat hakuohjeet löytyvät hakuaikana kevään apurahojen esittelysivulta täältä.


Kenelle puolivuotisapuraha voidaan myöntää?

Apuraha voidaan myöntää hakijalle, joka on aiemmin kirjoittanut yksin tai ryhmän jäsenenä tietoteoksen. Väitöskirja luetaan tietoteokseksi. Lisätietoja tietokirjallisuuden lajeista löytyy täältä.

Puolivuotisapuraha myönnetään noin puolen vuoden ajaksi täysipäiväiseen ansiotyöstä vapaaseen käsikirjoitustyöhön. Apuraha on tarkoitettu kattamaan kirjoitustyön aikaisia elinkustannuksia.

Koska edellytämme hakijalta täysipäiväistä ja pitkäkestoista työskentelyä, puolivuotisapuraha on tavanomaisesti myönnetty yksin käsikirjoitusta kirjoittavalle. Työryhmän jäsenenä kirjoittavat voivat hakea apurahaa muissa kevään hakukategorioissa tai syksyn haussa.

Puolivuotisen työskentelyn tulee ajoittua kokonaan apurahan maksamisen jälkeiseen aikaan. Lisäksi apurahan saajan on haettava työskentelynsä ajaksi eläkevakuutusta Melasta ja täytettävä Melan asiakkuusehdot. Melan asiakkuus on mahdollista 18–68-vuotiaille, jotka eivät ole vanhuuseläkkeellä.

Osa-aikaeläkeläisen tai varhennetulla vanhuuseläkkeellä olevan on syytä ottaa huomioon, että puolivuotisapurahan saaminen voi olla este eläkkeen saamiselle. Kannattaa siis tarkistaa etukäteen, millaisia vaikutuksia mahdollisesti saatavalla apurahalla on oman eläkkeen suuruuteen.

Joissakin poikkeustapauksissa apuraha voidaan myöntää hallituksen päätöksellä puolta vuotta pidempään osa-aikaiseen luovaan kirjalliseen työskentelyyn.

Jos hakija on saanut Suomen tietokirjailijat ry:ltä aiemmin työskentelyapurahan, on uuden apurahan saamisen edellytyksenä hyväksytty apurahaselvitys edellisestä vuoden 2009 jälkeen myönnetystä apurahasta. Apurahaselvitys tehdään vasta sitten, kun apurahalla tuettu hanke on julkaistu tietokirjana tai -kirjoina, tai olet luovuttanut valmiin käsikirjoituksen sopimuksen mukaisesti ja todistetusti kustantajallesi. Lisätietoja apurahaselvityksestä täällä.

Apuraha rahoitetaan Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla, ja siksi valtakirja on tärkeä kriteeri apurahaa myönnettäessä. Aiemmin yhdistykselle annetut Kopiosto-valtakirjat ovat voimassa. Löydät lisätietoja valtakirjan antamisesta täältä.

Mihin käyttötarkoitukseen apurahaa ei myönnetä?

Puolivuotisapurahaa ei myönnetä kaunokirjalliseen työskentelyyn, tieteelliseen tutkimukseen, video- tai elokuvakäsikirjoituksen laatimiseen, lehtiartikkelin kirjoittamiseen, toimitustyöhön, kuvittamiseen, graafiseen suunnitteluun, taittamiseen, kääntämiseen, painatuskustannuksiin, ulkopuolisten tekijöiden kirjoituspalkkioihin, valokuvaukseen, matkakuluihin tai muihin itse kirjoitustyöstä aiheutuviin kuluihin.