Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten vaali kaudelle 2024–2026

Ilmoittaudu ehdolle viimeistään 29.10.2023

Syyskokouksessa 18.11.2023 valitaan yhdistykselle hallituksen puheenjohtaja ja kolme hallituksen jäsentä vuosille 2024–2026. 

Hallituksen nykyinen puheenjohtaja Timo Tossavainen on ollut puheenjohtajana yhden kolmivuotiskauden ja voi sääntöjen mukaan asettua ehdolle toiseksi kolmivuotiskaudeksi. Tossavainen on ilmoittanut olevansa halukas jatkamaan puheenjohtajan tehtävässä. Puheenjohtajan tehtävästä maksetaan vuosipalkkio. Syyskokouksessa valitaan kolme hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle. Hallituksesta ovat erovuorossa Päivi Kosonen, Rainer Oesch ja Petri Laukka. Kosonen on ollut hallituksessa enimmäismäärän eli kolme kolmivuotiskautta. Oesch on ollut kaksi kolmivuotiskautta ja Laukka yhden kolmivuotiskauden.

Yhdistyksen varsinainen jäsen voi asettua ennakkoon ehdokkaaksi puheenjohtajaksi tai hallituksen jäseneksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistykselle (toimisto@suomentietokirjailijat.fi) viimeistään sunnuntaina 29.10.2023. Kirjallisen ilmoittautumisen liitteenä ehdokkaita pyydetään lähettämään itsestään ja tavoitteistaan enintään liuskan (2 000 merkkiä minä-muodossa) mittainen esittely ja valokuva. Kirjoita viestin otsikkoon "Ilmoittautuminen ehdokkaaksi hallituksen/puheenjohtajan vaaliin".

Esittelyssä voi kertoa lyhyesti esimerkiksi 

  • Kuka olet ja mitä teet työksesi?
  • Millaisia tietokirjoja olet julkaissut? 
  • Millaisien asioiden edistämisestä yhdistyksen hallituksen jäsenenä olisit kiinnostunut?

Ehdokkaiden lähettämät esittelyt julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla perjantaina 3. marraskuuta 2023.

Mitä hallituksen jäsenyys tarkoittaa?

Yhdistyksen hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi yhdeksän jäsentä. Hallitus muun muassa hyväksyy yhdistyksen uudet jäsenet, päättää apurahoista sekä tietokirjailija- ja oppikirjailijapalkinnoista ja yhdistyksen julkaisutoiminnasta sekä hoitaa yhdistyksen asioita. Hallituksen apuna toimii työ- ja talousvaliokunnat sekä apurahatoimikunta ja palkintolautakunta. Hallituksen jäsenille maksetaan kokouksista kokouspalkkio. Enimmäisaika hallituksessa on kolme kolmivuotiskautta.

Hallitus kokoontuu kuusi kertaa vuodessa, tarvittaessa useamminkin. Kokoukset ovat pääsääntöisesti lähikokouksia, mutta niihin voi aina osallistua myös etäyhteyksin. Matkakulut kokouksiin korvataan.

Hallituksen jäsen ei voi saada yhdistykseltä työskentelyapurahaa (syksyn tai kevään apuraha). Jäsenyys hallituksessa ei kuitenkaan ole este jatkuvahakuisen apurahan saamiselle.

Vaalivaliokunta valmistelee syyskokoukseen esityksensä, jossa ovat kaikkien vaalikelpoisten ehdokkaiden omat esittelyt sekä valiokunnan suositukset perusteluineen. Suositus ei sido jäseniä.

Vaalivaliokuntaan kuuluvat Teuvo V. Riikonen (puheenjohtaja), Pia Mäkinen (varapuheenjohtaja), Suvi Kaipainen, Outi Mäki, Jorma Rusanen ja Maija Töyry. Sihteerinä on toiminnanjohtaja. Valiokunta sopii menettelytavoista, joilla halukkaat voivat ilmoittautua ehdokkaiksi yhdistyksen hallituksen vaaliin ja joilla ehdokkaat voivat esittäytyä jäsenistölle.

Syyskokouksessa

  • Vaalivaliokunta esittelee suosituksensa
  • Ehdokas voi pitää esittely- tai linjapuheenvuoron, jonka jälkeen ehdokkaalle voidaan esittää kysymyksiä
  • Syyskokouksen osallistujat voivat esittää kannatuspuheenvuoroja

Syyskokous, jossa puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten vaali suoritetaan, pidetään lauantaina 18.11.2023. Syyskokoukseen voi ilmoittautua täällä.