Kustannussopimussuositus

Kuvasuunnitelma

Kustannussopimuksessa saatetaan sopia, että tekijä toimittaa käsikirjoituksen mukana ehdotuksen kuvasuunnitelmaksi. Usein tekijä haluaa itse menetellä näin, koska hänelle on muodostunut kirjoitusvaiheessa käsitys siitä, mitä kuvia teokseen olisi luontevaa sijoittaa. Kuvasuunnitelmalla tarkoitetaan kuitenkin vain alustavaa suunnitelmaa teokseen mahdollisesti tulevasta kuvituksesta, eikä sen tekemisen tule olla erityisen runsastöinen.

Kuvamateriaali voi sisältää niin valokuvia, piirroskuvia kuin erilaisia graafisia elementtejäkin. Nämä voivat olla joko tekijän omia, hänen hankkimiaan tai kustantajan omasta toimituksestaan tai muualta hankkimia.

Kustantajan vastuulla on huolehtia teoksen kuvituksesta sekä siitä aiheutuvista kustannuksista. Tekijälle tulee suorittaa erillinen palkkio, mikäli hänen edellytetään toimittavan teokseen valmista kuva-aineistoa. Mikäli tekijä toimittaa valmista kuva-aineistoa, hän on vastuussa siitä, että hänellä on kuvien käyttöön tarvittavat luvat ja suostumukset kuvien kohteilta sekä kuvien omistajilta ja oikeudenhaltijoilta sekä siitä, etteivät kuvat loukkaa kenenkään kunniaa, yksityisyyttä eikä liikesalaisuutta.