Kirjoituspalkkiot

Artikkelipalkkiot

Artikkelipalkkion suuruus riippuu muun muassa kirjoitustyön laajuudesta ja siihen käytetystä ajasta sekä siitä, pidetäänkö kirjoittajaa asiantuntijana vai kokeneena asiantuntijana.

Sanomalehtikirjoitus tai muu vastaava:

vähintään

 • asiantuntija 427 euroa
 • kokenut asiantuntija 564 euroa

kun kyseessä toimituksen pyytämä artikkeli, jonka aihe, pituus, määräaika yms. määritelty

 • vähimmäispalkkio 151 euroa / liuska* ja koko kirjoituksesta 732 euroa
 • kokeneelle asiantuntijalle 200 euroa / liuska ja koko kirjoituksesta 822 euroa

kun sovelletaan yleisesti esityksen pituuden mukaan määräytyvää palkkiota:

 • asiantuntija 113,8 euroa / liuska
 • kokenut asiantuntija 152 euroa / liuska*

Kirjoituspalkkioiden veloituksessa on otettava huomioon, että on tavallisesti helpompi laatia pitkä selostus kuin Iyhyt ja ytimekäs. Laadittaessa tieteellisistä teoksista ja muista julkaisuista Iyhennelmiä ja arvosteluja on otettava huomioon selostettavan julkaisun laajuus ja laatu sekä määriteltävä palkkio ensisijaisesti näiden perusteiden mukaisesti.

Suositukset on laadittu Akavan palkkiosuositusten 2023 mukaan.

* Liuska = 1 800 merkkiä, n. 28–30 riviä

Tiedot päivitetty 20.2.2023


Tekijänpalkkiot

Tekijänpalkkion määrä sidotaan normaalisti kustantajan saamaan arvonlisäverottomaan myyntituloon eli tekijä saa tietyn ennalta määritellyn prosenttiosuuden tästä tulosta.

Tekijälle maksettava kustantajalle tulevasta myyntitulosta laskettu tekijänpalkkio

 • Painetuista kirjoista 20–25 %
 • E-kirjoista 20–50 %
 • Kustantajan saamalla myyntitulolla tarkoitetaan kustantajan kirjakaupalta tai muulta jakelukanavalta saamaa arvonlisäverotonta (alv. 10 %) hintaa
 • Myyntitulosta ei vähennetä mitään muita kustantajan kustannuseriä
 • Lisäksi suositellaan taattua ennakkoa
 • Lisäksi suositellaan myynnin mukaan kasvavaa tekijänpalkkiota
 • Lisäksi suositellaan taskukirja ja kirjakerhomyynnistä samaa tekijänpalkkioprosenttia kuin normaalista kirjasta

Taattu ennakko ensimmäisen painoksen arvioidusta tekijänpalkkiosta 50 %

 • 25 % sopimusta tehtäessä tai käsikirjoitusta luovutettaessa
 • 25 % kirjan ilmestyessä

Myynnin mukaan kasvava tekijänpalkkio (progressiivinen tekijänpalkkio)

Huom. isompaan prosenttiin oikeuttavat myyntimäärät riippuvat kirjan painoksen koosta. Alla oleva luvut ovat esimerkkejä ensimmäisestä painoksesta, jonka suuruus on 1000 kirjaa.

Painettujen kirjojen osalta

 • vähintään 20 %, kun myynti on 1–1000 kappaletta
 • perusprosentti + x (esim. 2–3 %), kun myynti on 1001–3000 kappaletta
 • perusprosentti + x (esim. 4–6 %), kun myynti on yli 3001 kappaletta

E-kirjojen osalta

 • vähintään 20 %, kun myynti on 1–100 kappaletta
 • perusprosentti + 10 %, kun myynti on 101–1000 kappaletta
 • perusprosentti + 20 %, kun myynti on yli 1001–2000 kappaletta
 • perusprosentti + 30 %, kun myynti on yli yli 2000 kappaletta

Äänikirjan ja sähköisten lukuaikapalvelujen osalta ks. kustannussopimussuositus.

Kustantajan välittämät käännösoikeudet

 • tekijä 75 %
 • kustantaja 25 %

Tekijän oikeus hankkia alennuksella omaa teostaan

 • Tekijä saa hankkia omaa teosta kustantajalta 30–50 %:n alennuksella.
 • Tekijän itsensä hankkimista teoskappaleista suoritetaan sopimuksen mukaisesti tekijänpalkkio.

Muut kirjoituspalkkiot

Koko kirjoituspalkkio tuntipalkalla

Tilatuissa tilapäisissä tai määräaikaisissa kirjoitustehtävissä, joissa tuntimäärä on yksilöitävissä ja joissa teoksen myynti on vähäistä, voidaan sopia myös koko kirjoituspalkkion maksamisesta tuntipalkkioperusteisena. Tuntipalkka lasketaan sovitusta kuukausipalkasta jakamalla se 100:lla ja korottamalla perustuntipalkkaa tehtävän ylityönluonteisuuden ja korvattavien sosiaalietujen mukaan.

Kertakorvaus

 • Suositellaan erityisesti pienten yhdistysten julkaisutoiminnassa silloin, kun myynti on vähäistä tai sitä ei ole lainkaan. Korvauksen määrä on neuvottelunvarainen.
 • Korvauksen tulee olla kohtuullinen suhteessa tehtävään työmäärään.
 • Tuntipalkkio tai kertakorvaus ja tekijänpalkkiot
 • Edellä esitetty tuntipalkka tai korvaus julkaisun perusmyynnistä ja myynnin mukainen tekijänpalkkio niiltä osin kuin myynti ylittää sovitun kappalemäärän.
 • Suositellaan tapauksiin, joissa julkaisu on tarkoitettu levitettäväksi myymällä, mutta myyntimäärää on vaikea.