Omien teoskappaleiden myyntitulon verotus

Kustannusoikeuksien luovutuksesta ja siitä saatavasta tekijänpalkkiosta tulee erottaa tilanne, jossa tietokirjailija itse myy omia teoskappaleitaan eli yksittäisiä kirjoja. Jos kysymys on fyysisen teoskappaleen omistusoikeuden luovutuksesta, tällöin kysymys ei ole tekijänoikeuden luovutuksesta tai siitä saadusta käyttökorvauksesta.

Omien teoskappaleiden myynnistä saatava tulo on pääsääntöisesti ansiotuloa. Teosten myynnistä saatu tuotto on luonteeltaan samanlaista kuin kustannussopimuksen kautta saatu, joten sitä kohdellaan verotuksessa samalla tavoin. Omien teoskappaleiden myynti on siinä määrin kiinteä osa kirjailijan omaan työhön perustuvaa tulonhankkimistoimintaa, ettei tuottoa lähtökohtaisesti ole perusteltua katsoa pääomatuloksi.

Tietokirjailija on arvonlisäverovelvollinen myynneistään, mikäli hänen tilikauden liikevaihtonsa on yli 15 000 euroa (vuoden 2021 alkuun saakka arvonlisäverottoman vähäisen liiketoiminnan raja 10 000 euroa). Arvonlisäverovelvollisuuden kannalta olennaista ei ole se, toimiiko henkilö yrittäjänä vai sivutoimisena tietokirjailijana. Mikäli verovelvollisuuden ehdot täyttyvät, arvonlisävero on maksettava.

Arvonlisäverotus

Arvonlisäverovelvollisuus on velvollisuus, joka syntyy tietokirjailijalle, mikäli hänen tilikauden liikevaihtonsa on yli 15 000 euroa (vuoden 2021 alkuun saakka 10 000 euroa). Jos liikevaihto on yli 15 000 euroa, mutta alle 30 000 euroa, arvonlisäverosta saa huojennusta, jonka laskukaava löytyy arvonlisäverolaista (149 a §). Arvonlisäverosta tulee tehdä ilmoitus ja se tulee maksaa oma-aloitteisesti, mikäli velvollisuus täyttyy. Arvonlisäverollista toimintaa harjoittavan tulee myös ilmoittautua arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

Arvonlisävero on nimensä mukaisesti tuotteen tai palvelun arvon lisääntymiseen kohdistuva vero. Tietokirjailija lisää arvonlisäveron teoskappaleensa myyntihintaan ja maksaa sen valtiolle. Tietokirjailija voi vähentää verosta sen arvonlisäveron, jonka hän itse maksoi tuotetta hankkiessaan. Arvonlisävero ei täten kertaudu jokaisen myynnin kohdalla.

Yleinen arvonlisäverokanta on Suomessa 24 prosenttia, mutta painettujen kirjojen ja 1.7.2019 alkaen myös sähköisten kirjojen myynnissä käytetään alennettua 10 prosentin verokantaa.