Palkintopolitiikka

1. Suomen tietokirjailijat ry jakaa seuraavat palkinnot, joilla jokaisella on omat jako-ohjeensa:

 • Warelius-palkinto 12 000 euroa, korkeintaan 2 kpl/vuosi
 • Tietopöllö-palkinto 8 000 euroa, korkeintaan 1 kpl/vuosi
 • Tietokirjailijapalkinto 8 000 euroa, useita/vuosi
 • Oppikirjailijapalkinto 8 000 euroa, useita/vuosi

Lisäksi yhdistys on mukana Suomen Kirjasäätiön hallinnoiman tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon ja Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry:n J. A. Hollon käännöspalkinnon rahoituksessa.

2. Yhdistyksen palkintopolitiikasta päättää yhdistyksen hallitus.

Hallitus voi asettaa palkintolautakunnan. Sen hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan. Palkintolautakunta päättää yhdistyksen Warelius- ja Tietopöllö-palkintojen myöntämisestä.

3. Palkinnoillaan Suomen tietokirjailijat ry

 • palkitsee ansiokkaita tietokirjailijoita sekä antaa tunnustusta pitkäaikaisesta ja monipuolisesta tietoteostuotannosta,
 • tekee tieto- ja oppikirjallisuutta tunnetuksi suuren yleisön ja kirja-alan toimijoiden keskuudessa, kannustaa tieto- ja oppikirjailijoita ylläpitämään ammattitaitoaan ja tietoteostensa tasoa,
 • tekee yhdistystä ja sen tarkoitusperiä tunnetuksi,
 • tähdentää tiedon merkitystä ja lisää tietoteosten arvostusta.

4. Näihin päämääriin Suomen tietokirjailijat ry pyrkii

 • julkistamalla palkintonsa näkyvästi palkintojenjakotilaisuuksissa,
 • tiedottamalla palkinnoista mm. tiedotusvälineissä, jäsentiedotteessa ja yhdistyksen kotisivuilla,
 • asettamalla palkittuja tietoteoksia näytteille kirjamessuilla, kirjanäyttelyissä ja muissa vastaavissa paikoissa,
 • pyytämällä palkittuja tietokirjailijoita esittelemään teoksiaan mm. esiintymällä yhdistyksen tapahtumissa ja kirja-alan yleisötilaisuuksissa,
 • kiinnittämällä erityistä huomiota kirjapalkintojen valintaprosessiin ja -perusteisiin.


WARELIUS-PALKINTO

Suomen tietokirjailijat ry on jakanut Warelius-palkintoa vuodesta 1985 lähtien. Yhdistys on halunnut kunnioittaa tällä palkinnolla suomalaisen tietokirjallisuuden uranuurtajan Antero Wareliuksen (1821–1904) muistoa.

1. Suomen tietokirjailijat ry jakaa vuosittain tietokirjailijapalkinnon, jonka nimi on Warelius-palkinto. Palkinto jaetaan Vanhan kirjallisuuden päivillä Sastamalassa, ellei toisin sovita. 

2. Warelius-palkinto myönnetään tietokirjailijalle, jolla on laaja ja korkealaatuinen tietoteostuotanto tai jolla on ollut merkittävä vaikutus suomalaiseen tietokirjallisuuteen. Teoksilta vaaditaan selkeää ja kiinnostavaa esitystapaa, luotettavaa, monipuolista ja ajankohtaista tietosisältöä sekä syvällistä tiedonalan asiantuntemusta. 

3. Palkinnon suuruus on 12 000 euroa. 

4. Palkinnonsaajalta edellytetään suostumusta siihen, että Suomen tietokirjailijat ry voi esitellä palkitun teoksia tietoteosnäyttelyissä, tiedotuksessa ja yhdistyksen kotisivuilla tekijänoikeuslain rajoissa. 

5. Palkinnon myöntämisestä päättää Suomen tietokirjailijat ry:n hallitus tai sen asettama palkintolautakunta.


TIETOPÖLLÖ – LASTEN JA NUORTEN TIETOKIRJAILIJAPALKINTO

1. Suomen tietokirjailijat ry jakaa lasten ja nuorten tietokirjailijapalkinnon, jonka nimi on Tietopöllö. 

2. Lasten ja nuorten tietokirjailijapalkinto myönnetään tietokirjailijalle tai tekijäryhmälle, joka on julkaissut pitkään ja ansiokkaasti lapsille ja nuorille tarkoitettuja tietoteoksia. Erityissyistä palkinto voidaan myöntää myös ajankohtaiselle lasten ja nuorten tietoteokselle. Teoksilta vaaditaan lapsiin ja nuoriin vetoavaa esitystapaa, luotettavaa ja monipuolista tietosisältöä sekä esteettisesti nautittavaa paino- tai muuta ulkoasua. 

3. Palkinnon suuruus on 8 000 euroa, ellei yhdistyksen hallitus päätä toisin. Se voidaan jakaa myös useamman palkinnonsaajan kesken. 

4. Palkinnonsaajalta edellytetään suostumusta siihen, että Suomen tietokirjailijat ry voi esitellä palkitun teoksia tietoteosnäyttelyissä, tiedotuksessa ja yhdistyksen kotisivuilla tekijänoikeuslain rajoissa. 

5. Palkinnon myöntämisestä päättää Suomen tietokirjailijat ry:n hallitus tai sen asettama palkintolautakunta.


TIETOKIRJAILIJAPALKINTO JA OPPIKIRJAILIJAPALKINTO

Suomen tietokirjailijat ry on jakanut Suomen tietokirjailijat ry:n tunnustuspalkintoja vuodesta 1985 lähtien. Palkinnon saajien joukossa on sekä työryhmiä että yksittäisiä tieto- ja oppikirjailijoita.

1. Suomen tietokirjailijat ry jakaa vuosittain Tietokirjailija- ja Oppikirjailijapalkintoja. Palkinnot jaetaan yhdistyksen vuosikokouksissa, kirja-alan tapahtumissa tai erikseen järjestettävissä tilaisuuksissa. 

2. Tietokirjailijapalkinto myönnetään yhdistyksen jäsenelle tunnustukseksi laajasta ja ansiokkaasta tietoteostuotannosta.

Oppikirjailijapalkinto myönnetään yhdistyksen jäsenelle tunnustukseksi laajasta ja ansiokkaasta oppiteostuotannosta.

Palkinnot voidaan myöntää myös erityisen ansiokkaalle ajankohtaiselle tieto- tai oppiteokselle tai -teossarjalle.

3. Palkinnon suuruus on 8 000 euroa, ellei yhdistyksen hallitus päätä toisin. Palkinto voidaan jakaa myös työryhmän kesken. Palkintoja jaetaan vuodessa useita hallituksen päätöksen mukaan. 

4. Palkinnonsaajalta edellytetään suostumusta siihen, että Suomen tietokirjailijat ry voi esitellä palkitun teoksia tietoteosnäyttelyissä, tiedotuksessa ja yhdistyksen kotisivuilla tekijänoikeuslain rajoissa. 

5. Palkintojen myöntämisestä päättää Suomen tietokirjailijat ry:n hallitus.


TIETOKIRJALLISUUDEN EDISTÄMISPALKINTO

Palkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2010.

1. Tietokirjallisuuden edistämispalkinto myönnetään henkilölle, joka on edistänyt ansiokkaasti tietokirjallisuuden ja tietokirjailijoiden asemaa. Palkittavan ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen. 

2. Palkinnon suuruus on 6000 euroa, ellei yhdistyksen hallitus päätä toisin. Palkinto jaetaan tarvittaessa, ei välttämättä vuosittain. 

3. Palkinnonsaajalta edellytetään suostumusta siihen, että Suomen tietokirjailijat ry voi esitellä palkitun teoksia tietoteosnäyttelyissä, tiedotuksessa ja yhdistyksen kotisivuilla tekijänoikeuslain rajoissa. 

4. Palkinnon myöntämisestä päättää Suomen tietokirjailijat ry:n hallitus.


Hyväksytty hallituksen kokouksessa 9.2.2017