Ehdokkaat puheenjohtajan vaalissa 2024–2026

Syyskokouksessa 18.11.2023 valitaan yhdistykselle hallituksen puheenjohtaja vuosille 2024–2026.

Hallituksen nykyinen puheenjohtaja Timo Tossavainen on ollut puheenjohtajana yhden kolmivuotiskauden.  

Ehdolle yhdistyksen puheenjohtajan vaaliin ovat ennakkoon ilmoittautuneet Elina Grundström ja Timo Tossavainen

Ehdokkaisiin hallituksen vaalissa voi tutustua täällä.


 

Elina Grundström

Olen ehdolla Suomen tietokirjailijat ry:n puheenjohtajaksi, koska haluaisin vahvistaa tietokirjailijoiden edunvalvontaa ja näkyvyyttä tilanteessa, jossa digimurros uhkaa alamme tulevaisuutta. 

Tietokirjailijoiden tulot ja julkaisumahdollisuudet ovat nopeasti heikentyneet. Painettujen tietokirjojen kirjakauppamyynti väheni viidenneksellä 2022, eivätkä äänikirjoista saadut korvaukset ole tyydyttäviä. Tietokirjoista saamamme tulot ovat pudonneet kolmannekseen siitä mitä ne olivat kymmenen vuotta sitten. Kansallinen e-kirjastohanke ja kirja-alan spotifioituminen halpuuttavat työtämme edelleen. Kopiosto-korvausten väheneminen tulee vaikuttamaan ennestään heikkoihin apurahamahdollisuuksiimme. 

Tässä tilanteessa tarvitsemme tehokasta, julkisuudessa näkyvää ja oikea-aikaista vaikuttamistyötä ja verkostoitumista, jollaisesta minulla on paljon kokemusta. Olen toiminut mm. JSN:n puheenjohtajana, Euroopan medianeuvostojen verkoston johtoryhmässä ja useiden toimittajajärjestöjen hallituksissa. Ymmärrän politiikan vaikutusmekanismeja toimittuani Vihreän Langan päätoimittajana ja useissa valtion työryhmissä. 

Olen ollut myös kirjastoapurahalautakunnassa ja opettanut tietokirjoittamista mm. Tampereen yliopiston vierailijaprofessorina. Olen erikoistunut kertovaan tietokirjallisuuteen ja saanut teoksistani Alkuperämaa tuntematon (2002), Musta orkidea (2013) ja Malminetsijät (2016) useita palkintoja, kuten valtion tiedonjulkistamispalkinnon 1995 ja 2005, Kordelinin säätiön suuren palkinnon 2017 sekä WSOY:n säätiön tietokirjailijapalkinnon 2023. Uusin teokseni Ukrainan musta multa (2023) on Kanava-palkintoehdokkaana. Useita teoksiani, erityisesti toimittamaani kirjaa Globalisaation portinvartijat (2004), on käytetty runsaasti oppimateriaaleina. Olen ollut Suomen tietokirjailijoiden aktiivinen jäsen lähes 20 vuotta ja mm. viestintätyöryhmän jäsen. Koulutukseltani olen VTM. 

Kuva: Veikko Somerpuro / WSOY 

Timo Tossavainen

Ilmoittaudun ehdokkaaksi Suomen tietokirjailijat ry:n hallituksen puheenjohtajan vaaliin. Olen toiminut yhdistyksen puheenjohtajana tammikuusta 2021 alkaen ja sitä ennen olin yhdistyksen hallituksen jäsen 2011–2019. Luottamustoimia minulla on ollut mm. Suomen Kulttuurirahastossa ja sen Etelä-Savon rahastossa, jonka hoitokunnan puheenjohtaja olin 2016–2018. Päätyökseni toimin matematiikan ja sen opetuksen professorina Luulajan teknillisessä yliopistossa. Olen ollut kirjoittajana noin 20 oppi- ja tietokirjassa ja tällä hetkellä yhtenä tekijänä yläkoulun matematiikan oppikirjatyöryhmässä.

Yhdistyksen tarkoitus ja sen hallituksen tehtävät käyvät ilmi säännöistämme. Puheenjohtajan tärkein tehtävä on johtaa hallituksen toimintaa siten, että hallitus ja yhdistyksen henkilökunta onnistuvat tehtävissään. Lisäksi puheenjohtaja toimii yhdessä toiminnanjohtajan kanssa yhdistyksen edustajana kansallisissa ja kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa, yhdistyksen antamissa lausunnoissa ja mediassa.

Yhdistyksen ja hallituksen menestyksellinen toiminta perustuu vahvasti yhteistyöhön. Näin ollen puheenjohtajalla on oltava kykyä neuvotella, kuunnella ja kannustaa eri alojen asiantuntijoita löytämään yhteinen näkemys varsin monenlaisten kysymysten käsittelyssä. Yhtä lailla on tärkeää pitää yhteyttä poliitikkoihin ja virkamiehiin, joiden päätökset vaikuttavat tietokirjailijoihin ja tietokirjallisuuden asemaan yhteiskunnassa. Kansainvälisessä vaikuttamisessa yhteistyö erityisesti pohjoismaisten sisarjärjestöjen kanssa on tärkeää ja tässä monipuolinen kielitaito on suureksi eduksi.

Yhdistys on olemassa jäseniään varten, joten puheenjohtajan on oltava kiinnostunut tapaamaan yhdistyksen jäseniä heidän arjessaan ja edistämään alueellista verkostoitumista. Jotta yhdistys voi palvella jäseniään ajankohtaisissa asioissa, on sen edistettävä tietokirjallisuuteen ja tietokirjailijoiden työhön liittyvää tutkimus- ja koulutustoimintaa. Siksi puheenjohtajalla on hyvä olla omakohtaista kokemusta näistäkin asioista.

Ensimmäisellä puheenjohtajakaudellani olen pyrkinyt toimimaan edellä kuvattujen arvojen ja tavoitteiden mukaisesti. Saamani palautteen perusteella olen onnistunut tehtävässäni hyvin. Jäseniltä suoraan saadun palautteen lisäksi muita konkreettisia esimerkkejä tästä ovat hyvä ja keskusteleva ilmapiiri hallituksen kokouksissa, aktiiviset suhteeni päättäjiin ja sisarjärjestöjen keskeisiin henkilöihin sekä esiintymiseni mediassa. Kiitos siitä, että yhdistys on kaiken kaikkiaan onnistunut tehtävistään koronapandemiankin aikana erinomaisesti, kuuluu tietysti koko henkilökunnalle ja kaikille luottamushenkilöille.

Jos minut valitaan uudelle puheenjohtajakaudelle, jatkan nykyisen toiminta- ja johtamiskulttuurin kehittämistä edelleen – yhteistyössä koko hallituksen, henkilökunnan ja luottamushenkilöiden kanssa.