Kustannussopimussuositus

Sähköiset lukuaikapalvelut

Kustantajat ja muut toimijat tarjoavat yhä enenevissä määrin kuukausimaksuun perustuvia e-kirjojen lukuaikapalveluita. Lukuaikapalveluissa lukija rekisteröityy palvelun käyttäjäksi ja maksaa tietyn kuukausimaksun ja saa sitten lukuoikeuden palvelussa tai jossain sen osassa oleviin teoksiin. Jotta kustantaja saa oikeuden laittaa teoksen tällaiseen lukuaikapalveluun, sen tulee saada tekijältä oikeus tähän. Kustannussopimuksiin on viime aikoina alkanut tulla ehtoja, joiden mukaan kustantajalla on oikeus välittää teosta yleisön saataviin myös tällä tavalla.

Sähköisiin lukuaikapalveluihin liittyy tiettyjä erityiskysymyksiä, jotka tulee ottaa huomioon kustannussopimusta solmittaessa. Tällaisia ovat muun muassa:

kustantajan oikeus luovuttaa saamiaan oikeuksia edelleen jollekin muulle toimijalle, joka esimerkiksi vastaa julkaisun teknisestä toteuttamisesta tai toimii palveluntarjoajana; 
aineiston muuttamiseen liittyvät kysymykset eli luovutetaanko kustantajalle oikeus muuttaa aineistoa laajemminkin kuin teknisten seikkojen edellyttämällä tavalla ja miten tällaisten oikeuksien rajat määritellään;
tekijänpalkkion määräytymiseen liittyvät kysymykset eli miten sopimukseen on kirjattu tekijänpalkkion määräytymisperusteet;
oikeuksien palautumiseen liittyvät kysymykset eli miten määritellään se, millä perusteella tekijä voi pyytää kustantajaa palauttamaan luovuttamansa oikeudet sekä 
luovutetaanko kustantajalle oikeudet vain määräajaksi.