40 faktaa tietokirjallisuudesta

kuva

Suomen tietokirjailijat täyttää 40 vuotta vuonna 2023. Juhlavuoden kunniaksi yhdistys esittelee 40 faktaa tietokirjallisuudesta. Faktat julkaistaan vuoden aikana yhdistyksen somekanavissa ja verkkosivuilla. 

40 faktaa tietokirjallisuudesta 

  1. Fakta 1: Ensimmäinen suomenkielinen tietokirja oli Mikael Agricolan Abckiria.
  2. Fakta 2: Vuoden 2021 lainatuin tietokirja oli Sirkka Hirsjärven, Pirkko Remeksen ja Paula Sajavaaran teos Tutki ja kirjoita. Teos oli samalla koko Suomen kaikkein lainatuin kirja. 
  3. Fakta 3: Tietokirjailijan mediaanitulo on vuodessa 1 111 euroa.
  4. Fakta 4: Ensimmäinen suomalainen tietokirjan julkaissut nainen oli Maria Furuhjelm (o.s. Gripenberg).

40 faktaa tietokirjallisuudesta 

Fakta 1: Ensimmäinen suomenkielinen tietokirja oli Mikael Agricolan Abckiria.

Abckiria oli aapinen eli suomen kielen oppikirja. Teos sisälsi mm. aakkoset, luku- ja kirjoitusohjeita sekä uskonnollisen osuuden. Abckiria julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1543. Teos oli kaikkein ensimmäinen suomeksi kirjoitettu kirja, ja se loi pohjaa suomen kirjakielelle.  

 


Fakta 2: Vuoden 2021 lainatuin tietokirja oli Sirkka Hirsjärven, Pirkko Remeksen ja Paula Sajavaaran teos Tutki ja kirjoita. Teos oli samalla koko Suomen kaikkein lainatuin kirja. 

Tutki ja kirjoita (1997) on tutkimuksen tekijän peruskirja, joka opastaa, millaisin tutkimusottein asioista otetaan selvää ja miten erilaisia tutkimustekstejä kirjoitetaan. Kirja soveltuu useimmille tieteen- ja koulutusaloille riippumatta siitä, mitä tutkintoa varten tutkimusta tehdään tai mihin tarkoitukseen erilaisia tutkielmia ja raportteja kirjoitetaan. Teoksesta on otettu kaikkiaan 22 painosta, ja se on ollut lainatuin teos jo monena vuonna. Tilastot lainatuimmista kirjoista julkistaa vuosittain Sanasto

 


Fakta 3: Tietokirjailijan mediaanitulo on vuodessa 1 111 euroa.

Suomen tietokirjailijoiden jäsenilleen tekemän kyselyn mukaan tietokirjailijan mediaanitulo on 1 111 euroa vuodessa. Luku sisältää varsinaisesta tietokirjallisesta työstä saadut tulot, kuten kustantajilta saadut tilitykset, lainauskorvaukset, muut tekijänoikeuskorvaukset sekä palkat tai palkkiot varsinaisesta tietokirjailijan työstä ja esiintymispalkkiot. 

Tietokirjailijoiden bruttotulojen mediaani on laskenut edellisen tutkimuksen vastaavasta summasta 1 525 eurosta 1 111 euroon vuodessa. Viimeisimpään kyselytutkimukseen vastanneista 62 % kertoi joutuvansa tekemään muuta työtä rahoittaakseen tietokirjailijana työskentelemisen.

Tietokirjailijoiden taloudellista asemaa selvittävä kysely tehtiin vuonna 2018. Kyselyn toteutti Tommi J Wallenius. Tutustu kyselyyn kokonaisuudessaan täällä

 


Fakta 4: Maria Furuhjelm (o.s. Gripenberg)

Ensimmäinen suomalainen tietokirjan julkaissut nainen oli Maria Furuhjelm (o.s. Gripenberg). Vuonna 1871 ilmestyneessä kansankirjasessa Några ord till Finlands mödrar (suomeksi Neuvoja Suomenmaan äiteille) kirjailijatar ytimekkäästi ja havainnollisesti käsittelee perheenemäntien kannalta tärkeitä aiheita kuten kotihartaus, vanhemmat, lasten esikuvat, ahkeruus, säästäväisyys, järjestys ja siisteys.

Vastaukseen saatiin apua Kysy kirjastonhoitajalta -palvelusta.