Tietokirjastipendit

Opettaja, hae tietokirjastipendiä ahkeralle tietokirjojen lukijalle

Onko opiskelijallasi jokin erityisala, josta hän tietää paljon? Ahmiiko hän tietokirjoja, kuten historiateoksia, elämäkertoja, luontokirjoja tai opaskirjoja? Kuunteleeko oppilaasi runsaasti äänikirjoja? Onko yhdeksäsluokkalaisella, lukiolaisella tai ammattiin opiskelevalla loistavat, lukemisesta peräisin olevat yleistiedot?

Tietokirjastipendi

Lauri Jäntin säätiö ja Suomen tietokirjailijat ry jakavat vuosittain 100 kappaletta 100 euron arvoisia stipendejä peruskoulun päättöluokan oppilaille ja toisen asteen opiskelijoille. Tietokirjastipendit myönnetään palkintona ahkerasta tietokirjojen lukemisesta tai kuuntelemisesta, ja niiden tarkoituksena on kannustaa koululaisia tietokirjojen pariin. Myönnetyt stipendit jaetaan kevätjuhlassa.

Hakuaika ja -ohjeet

Kevään 2021 stipendien haku päättyi tiistaina 6. huhtikuuta. Stipendit myönnetään peruskoulun päättöluokan ja toisen asteen opiskelijoille.

Kaikille hakijoille on ilmoitettu tuloksista 23.3.2021. Stipendit postitetaan opettajille hakemukseen annettuun postiosoitteeseen. Jos stipendeistä tai niiden toimituksesta on kysyttävää, ole yhteydessä: eveliina.laurila @ suomentietokirjailijat.fi.

Peruskoulun päättöluokan, lukioiden ja ammattikoulujen opettajat hakevat stipendejä oppilailleen sivun alla olevalla verkkolomakkeella. Hakemuksiin toivotaan selkeä maininta vähintään kolmesta tietokirjasta, jotka oppilas on lukenut. Tietokirjat voivat olla painettuja, sähkökirjoja tai äänikirjoja. Myös useampia tietokirjoja voi halutessaan mainita.

Lisäksi hakemuksessa voi kertoa perusteluja, joista käy ilmi, minkälaista tietokirjallisuutta oppilas lukee, onko hän kiinnostunut jonkin tietyn alan tietokirjallisuudesta ja miten se ilmenee. Stipendiä kannattaa hakea monenlaisille lukijoille: vastikään tietokirjojen makuun päässeille ja jo pitkään niistä nautiskelleille. Oppikirjoja tai kursseille luettavia pakollisia oppikirjoja ei huomioida haussa. Stipendit myönnetään hakemuksessa nimettyjen, oppilaan lukemien tietokirjojen perusteella. Hakemus kannattaa siis täyttää huolella.

Tietokirjallisuutta ovat mm. historiateokset, oppaat (esimerkiksi lintu- ja sienikirjat), keittokirjat, käsityökirjat, elämäkerrat, luontokirjat, esseet, eläinkirjat ja matkakirjat. Kannattaa tutustua tietokirjallisuuden lajeihin täällä.

Tiedote stipendin saajista 2020