Hae tietokirjastipendiä kovalle lukijalle!

Onko opiskelijallasi jokin erityisala, josta hän tietää paljon? Pitääkö oppilaasi upeita esitelmiä? Onko lukiolaisella tai ammattiin opiskelevalla loistavat yleistiedot?

Tietokirjastipendi

Lauri Jäntin säätiö ja Suomen tietokirjailijat ry jakavat vuosittain 100 kappaletta 100 euron suuruisia stipendejä peruskoulun päättöluokan oppilaille ja toisen asteen opiskelijoille. Myönnetyt stipendit jaetaan kevätjuhlassa.

Hakuaika ja -ohjeet

Kevään 2017 stipendien hakuaika alkaa torstaina maaliskuun 30. päivä ja päättyy perjantaina 21. huhtikuuta 2017 klo 16.00. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida. Haku on päättynyt kevään 2017 osalta.

Hakemuksiin toivotaan perusteluja, joista käy ilmi, minkälaista tietokirjallisuutta oppilas lukee, onko hän kiinnostunut jonkin tietyn alan tietokirjallisuudesta ja miten se ilmenee. Toivomme, että oppilaalle ei kerrota stipendin hakemisesta etukäteen, mutta hakemuksessa olisi hyvä mainita joitakin hänen lukemiaan tietokirjoja.

Tutustu tietokirjallisuuden lajeihin täällä.

Hakuun osallistuneille opettajille/kouluille tiedotetaan stipendien saajista viikolla 19, stipendit toimitetaan kouluille viikolla 21.

Tiedote stipendin saajista 2017