Apurahojen käsittely esitäytetyissä veroilmoituksissa - 8.4. päivitetty ohje

8.04.2020

Apurahojen käsittely esitäytetyillä veroilmoituksilla on aiheuttanut hämmennystä apurahansaajien parissa, ja toimistollemme on tullut asiasta yhteydenottoja.

Mikäli apurahojen määrä ei ylitä valtion taiteilija-apurahan vuotuista määrää, eivät apurahat ole veronalaisissa ansiotuloissa verotuspäätöksellä tai alustavalla verotuslaskelmalla mukana, vaikka ne esitäytetyllä veroilmoituksella veronalaisina apurahoina näkyvätkin.

Tällöin veroilmoitusta ei tarvitse korjata, vaikka apuraha hiukan harhaanjohtavasti esitäytetyllä veroilmoituksella näkyisikin. Olennaista on tarkistaa omasta verotuspäätöksestä tai alustavasta verotuslaskelmasta, että tiedot ovat siellä oikein.

Opintoja, tieteellistä tutkimusta tai taiteellista toimintaa varten saatu apuraha on tuloverolain 82 §:n mukaan kokonaisuudessaan verovapaata, jos sen on myöntänyt julkisyhteisö. Yksityiseltä taholta (kuten Suomen tietokirjailijat ry:ltä) saatu apuraha on verovapaata siltä osin, kun se ei vähennysten jälkeen ylitä valtion vuotuisen taiteilija-apurahan suuruutta.

Esitäytetyillä veroilmoituksilla yksityiseltä taholta saadut apurahat näkyvät hieman harhaanjohtavasti veronalaisina apurahoina. Kuitenkin apurahojen verotettava osuus tulee verotuspäätökselle tai alustavalle verotuslaskelmalle vain, jos apurahojen yhteenlaskettu määrä ylittää valtion taiteilija-apurahan vuotuisen määrän (20 728,44 euroa vuonna 2019). Tällöin myös esitäytetyn veroilmoituksen tulojen erittelyssä on mainittuna kohta "apurahojen verotettava osuus yhteensä X euroa". Tällä erotellaan yksityiseltä taholta saadut veronalaiset apurahat julkisyhteisöltä saaduista verovapaista apurahoista.

Lisätietoja apurahojen verotuksesta verkkosivuillamme.

Ohje päivitetty 8.4.2020.

Ajankohtaista