Syksyn apurahat

Suomen tietokirjailijat ry julistaa syyskuussa haettavaksi työskentelyapurahoja oppi- ja tietokirjailijoille luovaan tietokirjalliseen työskentelyyn.

Syksyn 2023 apurahahaku alkoi 1.9.2023 ja päättyy 29.9.2023 klo 16.00. 


Kenelle ja mihin käyttötarkoitukseen apuraha voidaan myöntää?

Syksyn apuraha voidaan myöntää hakijalle, joka on aiemmin kirjoittanut yksin tai ryhmän jäsenenä tietoteoksen. Väitöskirja luetaan tietoteokseksi. Lisätietoja tietokirjallisuuden lajeista löytyy täältä. Esikoistietokirjaa varten apurahaa voi hakea maaliskuussa täältä.

Apurahan hakeminen ja saaminen ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä.

Apurahoja ei myönnetä työryhmille tai yhteisöille, mutta työryhmän jäsenet voivat hakea apurahaa henkilökohtaisella hakemuksellaan.

Työskentelyapuraha on tarkoitettu kattamaan tieto- tai oppikirjojen käsikirjoitustyön aikaisia elinkustannuksia.

Tietokirjallinen työskentely on voinut alkaa jo ennen apurahan hakemista, mutta apurahalla tuetun kirjoitustyön on jatkuttava apurahan maksamisen jälkeisenä aikana. Syksyn apurahat maksetaan 20.12.2023.

Apuraha ei edellytä päätoimista työskentelyä, eikä apurahaa myönnetä tietyn mittaiseen käyttöaikaan. Päätoimiseen työskentelyyn voi hakea puolivuotisapurahaa maaliskuussa täältä.

Jos hakija on saanut Suomen tietokirjailijat ry:ltä aiemmin työskentelyapurahan, on uuden apurahan saamisen edellytyksenä hyväksytty apurahaselvitys edellisestä vuoden 2009 jälkeen myönnetystä apurahasta. Apurahaselvitys tehdään vasta sitten, kun apurahalla tuettu hanke on julkaistu tietokirjana tai -kirjoina, tai olet luovuttanut valmiin käsikirjoituksen sopimuksen mukaisesti ja todistetusti kustantajallesi. Lisätietoja apurahaselvityksestä täällä.

Apurahat rahoitetaan Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla, ja siksi valtakirja on tärkeä kriteeri apurahan myöntämisessä. Riittää, että Kopiosto-valtakirja annetaan yhdistykselle vain kerran. Löydät valtakirjalomakkeen ja täyttöohjeet täältä.

Apuraha myönnetään aina harkinnanvaraisesti. Kuhunkin hankkeeseen työskentelyapuraha voidaan myöntää vain kerran.


Mihin käyttötarkoitukseen apurahaa ei myönnetä?

Syksyn apurahaa ei myönnetä kaunokirjalliseen työskentelyyn, tieteelliseen tutkimukseen, video- tai elokuvakäsikirjoituksen laatimiseen, lehtiartikkelin kirjoittamiseen, toimitustyöhön, kuvittamiseen, graafiseen suunnitteluun, taittamiseen, kääntämiseen, painatuskustannuksiin, ulkopuolisten tekijöiden kirjoituspalkkioihin, valokuvaukseen, matkakuluihin tai muihin itse kirjoitustyöstä aiheutuviin kuluihin.


Miten apurahaa haetaan?

Apurahaa haetaan henkilökohtaisesti verkkolomakkeella. Hakemukseen ei voi liittää liitetiedostoja tai kuvia, emmekä ota niitä vastaan sähköpostitse tai postitse.

Mikäli haet apurahaa kahteen tai useampaan kirjahankkeeseen, laadi kullekin hankkeelle oma hakemus. Voit kuitenkin saada vain yhden apurahan, joka myönnetään yhteen kirjahankkeeseen.

Syksyn apurahat ovat alle 10 000 euron suuruisia. Viime syksynä myönnettyjen apurahojen suuruutta voit tarkastella yhdistyksen verkkosivuilta. Esimerkiksi yksin teosta kirjoittanut on voinut saada 7 000–8 000 euroa ja työparin kanssa kirjoittanut 3 500 euroa.

Apurahalla katettavia elinkustannuksia ei eritellä apurahahakemuksessa.

Selkeästi jäsennelty, hyvin perusteltu ja toteuttamiskelpoinen suunnitelma on oleellinen edellytys apurahan saamiselle. Löydät vinkkejä suunnitelman tekemiseen täältä. Katso myös muistilista hakijan avuksi täältä ja lisätietoja yhdistyksen apurahapolitiikasta täältä.

Apurahaa haetaan verkkolomakkeella, joka on avoinna vain hakuaikana. Haku päättyi perjantaina 29.9.2023 klo 16.00.

Ennen kuin aloitat lomakkeen täyttämisen, lue havainnolliset täyttöohjeet tästä.

Apurahahakemuksia koskeviin tiedusteluihin vastaa järjestösihteeri Marianne Kuukka hakuaikana maanantaista perjantaihin klo 12–15, puh. 09 454 2250 tai toimisto[at]suomentietokirjailijat.fi.


Apurahapäätösten valmisteluprosessi

Suomen tietokirjailijat ry:n hallitus päättää apurahoista apurahatoimikunnan esityksen pohjalta.

Apurahansaajan nimi, kotipaikka, hanke ja myönnetty summa julkaistaan 8. joulukuuta 2023 klo 14.00 yhdistyksen verkkosivuilla. Syksyn apurahat maksetaan 20.12.2023.

Myönteisestä päätöksestä lähetetään kirje hakemuksessa ilmoitettuun postiosoitteeseen.

Kielteisestä päätöksestä ei ilmoiteta erikseen. Voit halutessasi tiedustella kielteisen päätöksen perusteluita toiminnanjohtaja Sanna Haanpäältä (sanna.haanpaa[at]suomentietokirjailijat.fi), joka toimii apurahatoimikunnan ja hallituksen sihteerinä.

Apurahan saaja, katso lisätietoja täältä.