Hallitus 2020

Suomen tietokirjailijat ry:tä johtaa kymmenjäseninen hallitus. Hallituksen jäsenet valitaan kolmivuotiskausiksi syyskokouksessa.

Markku Löytönen, puheenjohtaja
Tuula Uusi-Hallila, varapuheenjohtaja
Markku Heikkilä
Mervi Holopainen
Elina Kahla
Päivi Kosonen
Kai Myrberg
Anne Mäntynen
Rainer Oesch
Annamari Saure


 

Markku Löytönen

puheenjohtaja

 

 

 

 

 

 

FT Markku Löytönen on koulutukseltaan maantieteilijä. Hän on toiminut Helsingin yliopiston kulttuurimaantieteen professorina vuodesta 1999. Vuosina 2008–2009 hän toimi yliopiston vararehtorina tehtäväalueenaan yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja tietohallintoasiat.

Löytösen tärkeimmät tutkimusaiheet ovat terveysmaantiede, paikkatietojärjestelmät sekä tutkimusmatkailu ja sen historia.

Vuonna 1990 hän sai Tieto-Finlandian, tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon ja Vuoden tiedekirja -palkinnon. Yhdistyksen Tietopöllö-palkinnon tieteen popularisoinnista, erityisesti lasten tietokirjallisuudesta hän sai 2004. Vuonna 2009 Löytönen sai ensimmäisen kerran jaetun Lauri Jäntin Säätiön Tieto-Lauri-palkinnon, joka jaetaan parhaalle lasten ja nuorten tietokirjalle.

Löytönen on ollut Suomen tietokirjailijat ry:n jäsen vuodesta 2005 lähtien. Hallituksessa hän aloitti vuonna 2009, ja vuoden 2012 alusta alkaen hän on toiminut yhdistyksen puheenjohtajana. Hän on myös politiikkatyöryhmän, hallituksen työvaliokunnan sekä taloustoimikunnan puheenjohtaja.

Ota yhteyttä Markkuun
markku.loytonen[at]helsinki.fi
 

Tuula Uusi-Hallila

varapuheenjohtaja

FL Tuula Uusi-Hallila on Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun lukion äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori.

Uusi-Hallila on kirjoittanut työryhmässä kahta lukion äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjasarjaa. Työparin kanssa hän laatinut kolme yleistajuista teosta, jotka käsittelevät Aleksis Kiven, Minna Canthin ja Juhani Ahon elämää ja tuotantoa, ja  joko yksin tai muiden kanssa hän on toimittanut parikymmentä tietokirjaa tai kirjallisuusantologiaa.

Uusi-Hallila on kiinnostunut erityisesti lukemisen edistämisestä. Lauri Jäntin säätiön hallituksessa yli kymmenen vuotta toiminut Uusi-Hallila liittyi yhdistyksen jäseneksi vuonna 1994, ja hän on myös yhdistyksen lasten ja nuorten tietokirjallisuutta pohtivan työryhmän jäsen. Yhdistyksen jäsen Tuula Uusi-Hallila on ollut vuodesta 1994 saakka ja hallituksen jäsen vuoden 2016 alusta alkaen.

Ota yhteyttä Tuulaan
tuula.uusi-hallila[at]welho.com
 

Markku Heikkilä

hallituksen jäsen

YTM Markku Heikkilä työskentelee Lapin yliopiston Arktisen keskuksen tiedeviestintäpäällikkönä Rovaniemellä. 

Heikkilä on julkaissut tietokirjoja pohjoisten alueiden yhteistyöstä ja EU:n ilmastopolitiikasta sekä kulttuurihistoriaan paneutuvia matkakirjoja Laatokan seudulta ja Ob-joelta. Hänellä on taustalla pitkä journalistin ura Kalevassa. Hän kirjoittaa kolumneja ja tekee monipuolista tiedeviestintää ammattiinsa liittyvistä aiheista. Heikkilä sai valtion tiedonjulkistamispalkinnon vuonna 1997.

Yhdistyksen jäsen Heikkilä on ollut vuodesta 2007. Hallituksessa Heikkilä aloitti vuonna 2012. Hän on toiminut yhdistyksen Lapin aluevastaavana vuodesta 2010. Lisäksi hän on politiikkatyöryhmän jäsen. Heikkilän kotipaikka on Oulu.

Ota yhteyttä Markkuun
markku.heikkila[at]ulapland.fi

 

Mervi Holopainen

hallituksen jäsen

FM, KL Mervi Holopainen toimii biologian ja maantieteen lehtorina Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulussa. Uraan on kuulunut myös työskentelyä tutkimusapulaisena, assistenttina, projektitutkijana sekä yläkoulun rehtorina.

Holopainen on ollut biologian oppikirjojen tekijäryhmissä 1990–luvun alusta saakka. Hän on tehnyt oppimateriaaleja sekä yläkouluun että lukioon ja kirjoittanut artikkeleja biologian opetusmenetelmistä sekä erityisesti evoluution opettamisesta. Opettajankouluttajana kiinnostuksen kohteena ovat myös tekijänoikeudet ja niiden huomioon ottaminen koulutyössä.

Yhdistyksen jäsen Holopainen on ollut vuodesta 1994 ja hallituksessa vuodesta 2020.

Ota yhteyttä Merviin:
mervi.holopainen[at]uef.fi

 

Elina Kahla

hallituksen jäsen

FT Elina Kahla on kulttuurintutkija ja Venäjän kulttuurihistorian dosentti, joka työskentelee tällä hetkellä Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutissa vastuullisena tutkijana ja yhteyspäällikkönä.

Hän on julkaissut vertaisarvioituja artikkeleita vuodesta 1990 lähtien. Yleistajuisia teoksia hän on julkaissut mm. Petsamon marttyyri ja maailman pohjoisin luostari ja Tuli ja valo – kertomuksia pyhistä naisista. Kahla on kiinnostunut megatrendien heijastumisesta tietokirjallisuuden näkymiin, ja pohtii muun muassa yleisivistyksen ohentumista survivalismin ja elämäntaito-oppaiden kysynnän kasvaessa.

Yhdistyksen jäsen Kahla on ollut vuodesta 2011 ja hallituksessa vuodesta 2020. Lisäksi Kahla on ollut mukana Varainhankintaa suunnittelevassa työryhmässä vuodesta 2018.

Ota yhteyttä Elinaan:
elina.kahla[a]helsinki.fi

 

Päivi Kosonen

hallituksen jäsen

FT Päivi Kosonen on kirjallisuustieteen dosentti, kirjallisuudentutkija, kriitikko ja kirjallisuusterapeutti ja -kouluttaja.

Kosonen on kirjoittanut ja toimittanut kirjallisuuden alan tietokirjoja antiikin omaelämäkerroista brittiläiseen nykykirjallisuuteen. Hän on julkaissut oppikirjoja, kirjallisia esseitä ja tietoproosaa. Tietokirjakritiikkiä hän kirjoittaa niin verkko- kuin printtimediaan.

Kosonen opettaa ja ohjaa luovaan ja kokemukselliseen kirjoittamiseen perustuvia ryhmiä yliopistoissa ja yksityisellä sektorilla. Hänen kirjoittamisohjauksen erityisalaansa ovat luova omaelämäkerrallinen kirjoittaminen, taidejournalismi, tieteellinen kirjoittaminen ja tietokirjoittaminen.

Yhdistyksen jäsen Kosonen on ollut vuodesta 2004 ja hallituksessa vuodesta 2015. Hän on myös apurahatoimikunnan jäsen.

Ota yhteyttä Päiviin
paivi.kosonen[at]utu.fi

 

Kai Myrberg

hallituksen jäsen

FT Kai Myrberg on koulutukseltaan geofyysikko. Hän toimii Suomen ympäristökeskuksen merikeskuksessa johtavana tutkijana. Sivutoimisesti hän on Klaipedan yliopiston professori Liettuassa.

Myrbergin tutkimusaiheita ovat Itämeren fysiikan tutkimus, erityisesti matemaattinen mallitus. Viime vuosina hän on keskittynyt Suomenlahden suojeluun liittyviin projekteihin toimien mm. Suomenlahti-vuoden 2014 koordinaattorina.

Myrberg on ollut tekemässä useita perusteoksia meristä. Hän on kirjoittanut Itämerestä ja valtameristä sekä oppikirjoja että teoksia suurelle yleisölle. Vuonna 2015 hän sai Vuoden tiedekirja -kilpailussa kunniamaininnan kirjasta Meret - maapallon siniset kasvot (yhdessä Matti Leppärannan kanssa).

Hän on ollut Suomen tietokirjailijat ry:n jäsen vuodesta 2009 lähtien ja hallituksessa vuodesta 2019 alkaen.

Ota yhteyttä Kaihin
kai.myrberg[at]ymparisto.fi

 

Anne Mäntynen

hallituksen jäsen

Anne Mäntynen on suomen kielen dosentti ja tietokirjailija. Hän työskentelee Helsingin yliopistossa suomen kielen professorina.

Mäntynen on kirjoittanut ja toimittanut teoksia erityisesti korkeakouluopiskelijoiden ja -tutkijoiden tarpeisiin. Hän on ollut mukana myös lukion äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjojen tekemisessä. Helsingin yliopistossa Mäntynen on vastannut pitkään humanistisen tiedekunnan pakollisista kirjoittamisen opinnoista ja toiminut eri alojen kirjoittajakouluttajana eri puolilla Suomea.

Tutkimuksessaan Mäntynen on tarkastellut muun muassa tietokirjojen suomentamista ja kirjoittamisen ohjausta yliopistossa. Vuonna 2018 Mäntynen toimitti opettajille suunnatun Kirjoittamisen käänteitä -kokoelman yhdessä äidinkielenopettaja Jonna Riikosen kanssa.

Suomen tietokirjailija ry:n jäseneksi Mäntynen tuli vuonna 2009. Hän oli hallituksen jäsen vuosina 2013–2015, koulutustyöryhmän jäsen vuosina 2012–2015 ja palkintolautakunnan jäsen vuosina 2014–2017. Lisäksi Mäntynen on edustanut yhdistystä J. A. Hollo -palkintoraadissa 2013–2015.

Ota yhteyttä Anneen
anne.mantynen[at]helsinki.fi

 

Rainer Oesch

hallituksen jäsen

Rainer Oesch on juristi, OTT ja Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan kauppaoikeuden professori.

Oeschin erikoisalaa ovat teollis- ja tekijänoikeudet. Hän on ollut tekemässä useita perusteoksia patenteista ja tavaramerkeistä. Oeschin lisensiaatintyö käsitteli lääkärin vahingonkorvausvastuuta ja sen kattamista vakuutuksin. Väitöskirjassaan (1993) hän tutki tekijänoikeutta koskien oikeutta valokuvaan. Lisäksi hän on ollut jäsenenä EU:n komission tekijänoikeuden asiantuntijatyöryhmässä vuosina 1994-2000.

Suomen tietokirjailijat ry:n jäseneksi Oesch tuli vuonna 2005, ja hallituksessa hän aloitti vuonna 2018.

Ota yhteyttä Raineriin
rainer.oesch[at]helsinki.fi

 

Annamari Saure

hallituksen jäsen

Annamari Saure on äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, joka työskentelee Mukkulan peruskoulussa yläkoulun opettajana.

Saure on toiminut opettajana yli kolmekymmentä vuotta. Opetustyönsä ohella hän on kirjoittanut oppi- ja tietokirjoja. Ensimmäisen oppikirjansa Saure julkaisi vuonna 1993. Tämän jälkeen hän on ollut mukana erilaisissa kirjoittajatyöryhmissä ja tehnyt kaksi oppikirjasarjaa ja muita oppimateriaaleja, myös sähköisiä. Oppimateriaalien laatimisen lisäksi hän on kirjoittanut myös yleisiä tietokirjoja, joista uusin esittelee kaunokirjailijoiden työtä ja työtiloja.

Lisäksi Saure on ollut mukana Äidinkielen opettajain liiton toiminnassa erilaisissa tehtävissä, muun muassa hallituksessa, julkaisuryhmässä ja pedagogisen lehden Virkkeen toimitusneuvostossa, jonka jäsen hän on edelleen.

Suomen tietokirjailijat ry:n jäseneksi Saure tuli vuonna 1993, ja hallituksessa hän aloitti vuonna 2018. Saure toimi Kaakonkulman aluevastaavana vuosina 2003-2007.

Ota yhteyttä Annamariin
annamari.saure[at]edu.lahti.fi