Hallitus 2021

Suomen tietokirjailijat ry:tä johtaa kymmenjäseninen hallitus. Hallituksen jäsenet valitaan kolmivuotiskausiksi syyskokouksessa.

Yhdistyksen hallituksen alustavat kokousajat vuodelle 2021 ovat 11.2., 15.4., 19.8., 10.6., 14.10. ja 9.12. Lisäksi hallitus kokoontuu aina tarpeen mukaan.


Hallituksen jäsenet 2021

Timo Tossavainen, puheenjohtaja
Anne Mäntynen, varapuheenjohtaja
Mervi Holopainen
Elina Kahla
Päivi Kosonen
Petri Laukka
Kai Myrberg
Rainer Oesch
Annamari Saure
Tuula Uusi-Hallila


 

Timo Tossavainen

puheenjohtaja

 

 

 

 

 

 

FT Timo Tossavainen on koulutukseltaan matemaatikko ja matematiikanopettaja. Hän on toiminut Luulajan teknillisen yliopiston matematiikan ja sen opetuksen professorina vuodesta 2017. Sitä ennen hän työskenteli Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksella mm. opettajankoulutuslaitoksen johtajana.

Tossavaisen tärkeimmät tutkimusaiheet liittyvät matematiikan oppimisen ja siihen vaikuttavien tekijöiden välisten suhteiden selvittämiseen sekä matemaattisten käsitteiden yleistämiseen. Hänen tutkimuksensa ovat käsitelleet myös oppimisympäristöjen ja oppimateriaalien muutosta varsinkin digitalisaation näkökulmasta. Vapaa-aikanaan hän harrastaa musiikkia, ulkoilua ja puolipakollista vapaaehtoistyötä lasten ja nuorten urheiluharrastusten parissa.

Tossavainen on kirjoittanut matematiikan oppikirjoja sekä lukioita että korkeakouluja varten. Lisäksi hän on toimittanut tietokirjoja opettajankoulutukseen ja oppikirjoihin liittyvistä aiheista. Hän on kirjoittanut myös tiedettä popularisoivia artikkeleja sekä arvioita tietokirjoista useisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin lehtiin.

Tossavainen on ollut Suomen tietokirjailijat ry:n jäsen vuodesta 2006 alkaen. Hän toimi yhdistyksen hallituksen jäsenenä 2011–2019 ja Etelä-Savon aluevastaavana 2009–2020. Hän on myös politiikkatyöryhmän, hallituksen työvaliokunnan sekä talousvaliokunnan puheenjohtaja.

Ota yhteyttä Timoon:
timo.tossavainen[at]ltu.se

 

Anne Mäntynen

varapuheenjohtaja

Anne Mäntynen on suomen kielen dosentti ja tietokirjailija. Hän työskentelee Helsingin yliopistossa tietokirjallisuuden ja tietokirjoittamisen professorina.

Mäntynen on kirjoittanut ja toimittanut teoksia erityisesti korkeakouluopiskelijoiden ja -tutkijoiden tarpeisiin. Hän on ollut mukana myös lukion äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjojen tekemisessä. Helsingin yliopistossa Mäntynen on vastannut pitkään humanistisen tiedekunnan pakollisista kirjoittamisen opinnoista ja toiminut eri alojen kirjoittajakouluttajana eri puolilla Suomea.

Tutkimuksessaan Mäntynen on tarkastellut muun muassa tietokirjojen suomentamista ja kirjoittamisen ohjausta yliopistossa. Viimeksi hän on kirjoittanut yhdessä Sari Pietikäisen kanssa teoksen Uusi kurssi kohti diskurssia (2019) ja toimittanut Kaarina Hipin ja Camilla Lindholmin kanssa teoksen Vanhuus ja kielenkäyttö (2020).

Yhdistyksen jäseneksi Mäntynen tuli vuonna 2009. Hän oli hallituksen jäsen vuosina 2013–2015, koulutustyöryhmän jäsen vuosina 2012–2015 ja palkintolautakunnan jäsen vuosina 2014–2017. Lisäksi Mäntynen on edustanut yhdistystä J. A. Hollo -palkintoraadissa 2013–2015 ja EU:n kirjallisuuspalkinnon raadissa. Mäntynen aloitti yhdistyksen hallituksessa jälleen vuonna 2019 ja varapuheenjohtajana 2021. Hän on myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman työryhmän jäsen.

Ota yhteyttä Anneen:
anne.mantynen[at]helsinki.fi

 

Mervi Holopainen

hallituksen jäsen

FM, KL Mervi Holopainen toimii biologian ja maantieteen lehtorina Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulussa. Uraan on kuulunut myös työskentelyä tutkimusapulaisena, assistenttina, projektitutkijana sekä yläkoulun rehtorina.

Holopainen on ollut biologian oppikirjojen tekijäryhmissä 1990–luvun alusta saakka. Hän on tehnyt oppimateriaaleja sekä yläkouluun että lukioon ja kirjoittanut artikkeleja biologian opetusmenetelmistä sekä erityisesti evoluution opettamisesta. Opettajankouluttajana kiinnostuksen kohteena ovat myös tekijänoikeudet ja niiden huomioon ottaminen koulutyössä.

Yhdistyksen jäsen Holopainen on ollut vuodesta 1994 ja hallituksessa vuodesta 2020.

Ota yhteyttä Merviin:
mervi.holopainen[at]uef.fi

Mervi Holopaisen kuva: Varpu Heiskanen / Itä-Suomen yliopisto

Elina Kahla

hallituksen jäsen

FT Elina Kahla on kulttuurintutkija ja Venäjän kulttuurihistorian dosentti, joka työskentelee tällä hetkellä Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutissa vastuullisena tutkijana ja yhteyspäällikkönä.

Hän on julkaissut toimitettuja teoksia ja vertaisarvioituja artikkeleita vuodesta 1990 lähtien. Yleistajuisia teoksia hän on julkaissut mm. Petsamon marttyyri ja maailman pohjoisin luostari, muinaisvenäläisen kirjallisuuden osuuden Venäläisen kirjallisuuden historiaan sekä Tuli ja valo – kertomuksia pyhistä naisista. Kahla on kiinnostunut megatrendien heijastumisesta tietokirjallisuuden näkymiin, ja pohtii muun muassa yleissivistyksen ja nuorten sukupolvien lukutaidon turvaamisen kysymyksiä.

Yhdistyksen jäsen Kahla on ollut vuodesta 2011 ja hallituksessa vuodesta 2020. Lisäksi Kahla on ollut mukana Varainhankintaa suunnittelevassa työryhmässä vuodesta 2018.

Ota yhteyttä Elinaan:
elina.kahla[a]helsinki.fi

 

Päivi Kosonen

hallituksen jäsen

FT Päivi Kosonen on kirjallisuustieteen dosentti sekä kirjallisuusterapeutti ja -kouluttaja.

Kosonen toimii tutkijatohtorina Turun yliopiston SELMA-tutkimuskeskuksessa ja työskentelee parhaillaan Suomen Akatemian Instrumental Narratives -tutkimuskonsortion (2018–2022) tutkimushankkeessa ”Reading, Narrative and Wellbeing”. Hän toimii myös Suomen kirjallisuusterapiayhdistyksen kouluttajana ja ohjaa luovaan lukemiseen ja kirjoittamiseen pohjaavia ryhmiä.

Hän on kirjoittanut ja toimittanut kirjallisuuden alan tietokirjoja. Hän on julkaissut myös oppikirjoja, kirjallisia esseitä, tietoproosaa ja tietokirjakritiikkiä.

Yhdistyksen jäsen Kosonen on ollut vuodesta 2004 ja hallituksessa vuodesta 2015. Kosonen toimi aiemmin myös apurahalautakunnan jäsenenä.

Ota yhteyttä Päiviin:
paivi.kosonen[at]utu.fi

Päivi Kososen kuva: Lea Froloff

 

Petri Laukka

hallituksen jäsen

FT, TaM Petri Laukka työskentelee toimittajana Kalevassa Oulussa.

Laukka on julkaissut teokset Remu & Hurriganes Kekkoslovakiassa (2014), Pieni kansa pyristeli – sata tarinaa itsenäisestä Suomesta (2017) sekä vihapuheen historiaa käsittelevän Solvaajat – herjaamisen hävytön historia (2020) yhdessä Ari Turusen kanssa. Solvaajat valittiin kirjallisuuden Botnia-palkintoehdokkaaksi 2020. Laukka on ollut mukana Tieto-Finlandia -ehdokkaana olleessa Maamme - Itsenäisen Suomen kulttuurihistoria (2016) -kirjassa ja toimittajana Pentti Haanpään parhaat (2018) -novellikokoelmassa.

Yhdistyksen jäsen Petri Laukka on ollut vuodesta 2016. Hallituksessa Laukka aloitti vuonna 2021. Lisäksi Laukka on toiminut Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluevastaavana vuodesta 2018.

Ota yhteyttä Petriin:
petri.laukka@gmail.com

 

Kai Myrberg

hallituksen jäsen

FT Kai Myrberg on koulutukseltaan merentutkija. Hän toimii Suomen ympäristökeskuksen merikeskuksessa johtavana tutkijana. Sivutoimisesti hän on Klaipedan yliopiston professori Liettuassa. Vuosina 20152017 hän oli Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) varapresidentti.

Myrbergin tutkimusaiheena on Itämeren fysiikka, erityisesti matemaattinen mallitus. Viime vuosina hän on keskittynyt Suomenlahden merensuojeluun liittyviin projekteihin toimien mm. Suomen, Viron ja Venäjän välillä pidetyn Suomenlahti-vuoden 2014 koordinaattorina.

Myrberg on ollut tekemässä useita perusteoksia meristä. Hän on kirjoittanut Itämerestä ja valtameristä sekä oppikirjoja että teoksia suurelle yleisölle. Vuonna 2020 hän sai yhdessä Matti Leppärannan kanssa tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon kirjasta Itämeri ja Ihminen.

Hän on ollut Suomen tietokirjailijat ry:n jäsen vuodesta 2009 lähtien ja hallituksessa vuodesta 2019 alkaen. Myrberg on myös yhdistyksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman työryhmän puheenjohtaja sekä apurahalautakunnan jäsen vuodesta 2020 alkaen. Vuosina 20212023 hän on jäsenenä opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämässä kirjailija- ja kääntäjäapurahalautakunnassa.

Ota yhteyttä Kaihin:
kai.myrberg[at]ymparisto.fi

 

Rainer Oesch

hallituksen jäsen

Rainer Oesch on juristi, OTT ja Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan professori.

Oeschin erikoisalaa ovat teollis- ja tekijänoikeudet. Hän on ollut tekemässä useita perusteoksia patenteista ja tavaramerkeistä. Oeschin lisensiaatintyö käsitteli lääkärin vahingonkorvausvastuuta ja sen kattamista vakuutuksin. Väitöskirjassaan (1993) hän tutki tekijänoikeutta koskien oikeutta valokuvaan. Lisäksi hän on ollut jäsenenä EU:n komission tekijänoikeuden asiantuntijatyöryhmässä vuosina 1994-2000.

Suomen tietokirjailijat ry:n jäseneksi Oesch tuli vuonna 2005, ja hallituksessa hän aloitti vuonna 2018. Oesch on myös yhdistyksen työvaliokunnan jäsen.

Ota yhteyttä Raineriin:
rainer.oesch[at]helsinki.fi

 

Annamari Saure

hallituksen jäsen

Annamari Saure on äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, joka työskentelee Mukkulan peruskoulussa yläkoulun opettajana.

Saure on toiminut opettajana yli kolmekymmentä vuotta. Opetustyönsä ohella hän on kirjoittanut oppi- ja tietokirjoja. Ensimmäisen oppikirjansa Saure julkaisi vuonna 1993. Tämän jälkeen hän on ollut mukana erilaisissa kirjoittajatyöryhmissä ja tehnyt kaksi oppikirjasarjaa ja muita oppimateriaaleja, myös sähköisiä. Oppimateriaalien laatimisen lisäksi hän on kirjoittanut myös yleisiä tietokirjoja, joista uusin esittelee kaunokirjailijoiden työtä ja työtiloja.

Lisäksi Saure on ollut mukana Äidinkielen opettajain liiton toiminnassa erilaisissa tehtävissä, muun muassa hallituksessa, julkaisuryhmässä ja pedagogisen lehden Virkkeen toimitusneuvostossa, jonka jäsen hän on edelleen.

Suomen tietokirjailijat ry:n jäseneksi Saure tuli vuonna 1993, ja hallituksessa hän aloitti vuonna 2018. Saure toimi Kaakonkulman aluevastaavana vuosina 2003–2007.

Ota yhteyttä Annamariin:
ammisaure [at] gmail.com

 

Tuula Uusi-Hallila

hallituksen jäsen

FL Tuula Uusi-Hallila on Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun lukion äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori.

Uusi-Hallila on kirjoittanut työryhmissä lukion äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjasarjoja sekä opetusta tukevia sähköisiä aineistoja. Työparin kanssa hän on laatinut yleistajuisia teoksia Aleksis Kiven, Minna Canthin ja Juhani Ahon elämästä ja tuotannosta sekä suomalaisen kulttuurin ilmiöistä. Hän on ollut myös mukana toimittamassa tietokirjoja ja kirjallisuusantologioita.

Uusi-Hallila on kiinnostunut erityisesti nuorten lukemisen ja nuorille suunnatun tietokirjallisuuden edistämisestä. Hän liittyi yhdistyksen jäseneksi vuonna 1994, ja hallituksen jäsen hän on ollut vuoden 2016 alusta alkaen. Tuula Uusi-Hallila toimi yhdistyksen varapuheenjohtajana 2018–2020.

Ota yhteyttä Tuulaan:
tuula.uusi-hallila[at]welho.com