Käännösoikeudet

Kustannussopimusta solmittaessa kannattaa harkita, luovuttaako tekijä kustantajalle myös oikeuden välittää teoksen käännösoikeuksia. Suomalaisen kirjallisuuden kääntäminen on vähäistä, ja kustantajilla on usein omien kontaktiensa avulla paras mahdollisuus onnistua käännösoikeuksien edelleen välittämisessä. Voi kuitenkin olla tilanteita, joissa tekijän on järkevämpää säilyttää käännösoikeudet itsellään. Mikäli tekijä itse tai joku hänen tuntemansa taho kykenee kääntämään teoksen ja/tai tekijällä on suoria kontakteja ulkomaisiin kustantajiin, tekijän on järkevää pitää käännösoikeudet itsellään.

Kustannussopimuksessa ei tarvitse sopia mitään teoksen käännösoikeuksista. Silloin käännösoikeudet ja oikeus niiden edelleen luovuttamiseen on tekijällä. Mikäli sekä tekijällä että kustantajalla on yhteyksiä ulkomaisiin kustantajiin voi olla perusteltua sopia, että tekijällä ja kustantajalla on molemmilla oikeus sopia käännösoikeuksien edelleen luovuttamisesta. Tällöin puhutaan rinnakkaisesta oikeudesta käännösoikeuksien edelleen luovuttamiseen. Näissä tilanteissa on tärkeää pitää toinen osapuoli ajan tasalla käännösoikeuksien luovuttamista koskevista suunnitelmista.

Mikäli kustantajalla on oikeus välittää käännösoikeuksia edelleen, tekijällä on oikeus saada osuus myytyjen käännösoikeuksien tuotosta. Kustantaja neuvottelee kolmannen osapuolen (toinen kotimainen kustantaja tai ulkomainen kustantaja) kanssa siitä, minkälaisin ehdoin käännösoikeudet myydään. Kolmas osapuoli tilittää käännösoikeuksista sovitun maksun kustantajalle, joka puolestaan maksaa tekijälle tulevan osuuden. Yhdistyksen suosituksen mukaan tekijän tulisi saada 75 % ja kustantajan 25 % käännösoikeuksien myynnistä tulevasta tuotosta. Tekijän onkin perusteltua saada tietää, millaisilla ehdoilla käännösoikeudet on siirretty, jotta hän voi varmistua saamansa palkkio-osuuden oikeellisuudesta.

Käännösoikeuksien tuottona tekijälle kuuluva palkkio-osuus tulee tilittää muutaman kuukauden kuluessa siitä, kun kustantaja on saanut maksun käännösoikeuksista. Käännösoikeustilityksen yhdistämistä muuhun vuosittaiseen tekijänpalkkiotilitykseen ei pidetä suositeltavana, jotta tilityksen maksuajankohta ei turhaan venyisi pitkälle seuraavaan vuoteen.