Stipendier

Finlands facklitterära författare rf delar varje år ut ca 2 miljoner euro i stipendier till fackboks- och läromedelsförfattare.

Vårens och höstens stipendier: Vem som helst kan ansöka om stipendier för att framställa facklitterärt material. Ansökningsomgångarna är en gång under våren och en gång under hösten.

Stipendier med fortlöpande ansökningstid: Föreningen kan bevilja stipendier för utrustning och material, resor i anslutning till bokprojekt och utbildning. De här stipendierna kan man ansöka om när som helst under året.

Stipendieredovisning och omnämnande av understödet: Stipendiemottagaren bör redovisa för sitt stipendium inom utsatt tid på en separat redovisningsblankett. Författaren bör också nämna att han fått bidrag av Finlands facklitterära författare antingen på titelbladets baksida eller i förordet.