Rättsskydd

Intressebevakning och rättsskydd

Med stöd av den fullmakt medlemmarna gett bevakar Finlands facklitterära författare rf att upphovsrättslagen följs, bl.a. när det gäller kopiering. Den praktiska bevakningen verkställs av föreningen Kopiosto. Finlands facklitterära författare rf är Kopiostos viktigaste och största medlem.

Föreningen följer noggrant med hur tillämpningen av upphovsrättslagen utvecklas och fungerar vid behov som sakkunnig representant för upphovsmännen vid handläggningen av tangerande frågor vid såväl undervisnings- och kulturministeriet som i riksdagen.

Förlagsavtalen är ett viktigt område inom intressebevakningen. Föreningens byrå ger upphovskvinnorna detaljerade råd och handledning i alla frågor som gäller förlagsavtal. Föreningens medlemmar har också möjlighet att utnyttja en jurist som specialiserat sig på upphovsrättsfrågor.

Förlagsavtal

Här (på finska) finns ett exempel på ett förlagsavtal om en fackbok, med vilket vi har försökt klargöra åtminstone en del av de avtalspunkter som brukar väcka frågor. I detta avtal har vi inte kunnat beakta alla speciella omständigheter som är aktuella när avtal ingås. Medlemmarna i vår förening kan alltid, om de så vill, skicka sitt förlagsavtal till föreningens jurist för kommentarer.