Seniormedlemmar

En medlem av Finlands facklitterära författare rf, som har fyllt 70 år och varit medlem i föreningen i minst tio år, kan ansöka om att bli seniormedlem.

Seniormedlemskap söks här (på finska).

Medlemsavgiften för seniormedlemmar är 28 euro (2024) per år.

En seniormedlem kan inte inväljas i föreningens styrelse eller väljas till valutskottet. I övrigt kvarstår medlemsrättigheterna.