Pris

Finlands facklitterära författare rf premierar meriterade fackboksförfattare och förtjänstfulla facklitterära verk och ger erkänsla för ett omfattande och långvarigt arbete som fackboksförfattare. Föreningen delar årligen ut flera facklitterära pris. Dessutom finansierar den priset Fack-Finlandia och J. A. Hollos pris.
 
Warelius-priset är föreningens mest ansedda pris. Det är uppkallat efter Antero Warelius (1821–1904). Han anses vara den första egentliga finskspråkiga fackboksförfattaren. Prissumman är 12 000 euro.

Priset Tietopöllö ges för ett facklitterärt verk som riktar sig till barn och ungdomar. Prissumman är 8 000 euro.

Fackboksförfattarpriset och Läroboksförfattarpriset har delats ut sedan 2001. Tidigare gick prisen under namnet Hederspris och de delades ut första gången 1985. Prissumman är 8 000 euro.
  
Priset för främjande av facklitteraturen delades ut första gången år 2010. Prissumman är 6 000 euro.
 
De pris föreningen delar ut finansieras med ersättningar för kopiering som Kopiosto bär upp.