Regional verksamhet

Finlands facklitterära författare rf har regional verksamhet i olika delar av landet. För denna verksamhet svarar 13 regionansvariga  (presentationer på finska via länkarna):

Nyland: Viljami Puustinen
Sydvästra Finland: Lassi Saressalo
Egentliga Tavastland: Maria Lassila-Merisalo
Birkaland: Riitta Suominen
Päijänne-Tavastland: Annamari Saure
Kaakonkulma: Ulla-Maija Sievinen
Mellersta Finland: Anu Mustonen
Södra Savolax: Aki Hietala
Norra Savolax: 
Norra Karelen: Marja Simola
Södra och Mellersta Österbotten: Ilkka Mäkelä
Norra Österbotten och Kajanaland: Erkki Hujanen ja Katariina Vuori
Lappland: Pälvi Rantala

Vid de regionala evenemangen kan medlemmarna lyssna till föredrag om aktuella ämnen, få information om föreningens verksamhet och träffa andra fackboksförfattare i regionen.

Till medlemmar som deltar i medlemsevenemang och i utbildning som föreningen arrangerar betalas reseersättning enligt det billigaste transportmedlet eller enligt Matkahuoltos taxa. Ersättning betalas för de resekostnader som överstiger 15 euro.