Medlemsförmåner

Finlands facklitterära författare rf

  • ger råd i frågor kring förlagsavtal och copyright
  • erbjuder juridiska tjänster i tvister gällande copyrightfrågor
  • förhandlar fram modellavtal för traditionell och digital publicering som medlemmarna kan använda
  • företräder de facklitterära författarna på det kulturpolitiska fältet och i copyrightfrågor
  • arrangerar utbildning, evenemang och medlemsträffar kring facklitterärt författande
  • stödjer de facklitterära författarna med stipendier
  • ger ut ett medlemscirkulär och publikationer om facklitterärt skrivande
  • erbjuder sina medlemmar möjlighet att ansöka om vistelsestipendier till bland annat Villa Lante i Rom och Villa Karo i Benin
  • upprätthåller ett expertregister över facklitterära författare
  • erbjuder sina medlemmar fribiljetter till bokmässor