Ansökan om medlemskap

Medlemsansökan.

Till Finlands facklitterära författare rf hör författare av bland annat allmänna fackböcker, läroböcker, guider och handledningar, ordböcker och fackboksartiklar.

Föreningen finns i fackboksförfattarnas vardag. Den bevakar de facklitterära författarnas intressen i upphovsrättsliga frågor och driver medlemmarnas intressen vid eventuella upphovsrättsliga tvistemål. Föreningen arrangerar kurser och medlemskonferenser samt publicerar ett medlemscirkulär.

På kansliet finns en jurist som besvarar medlemmarnas frågor kring förlagsavtal och copyright både per telefon och e-post, och i eventuella upphovsrättsliga tvistemål driver föreningen envetet medlemmarnas intressen.

Bekanta dig med medlemsförmånerna.

Grunden för medlemskap är en eller flera fackböcker, läroböcker eller på annat sätt publicerat facklitterärt verk, som till sitt omfång motsvarar cirka 200 tryckta sidor. Verket kan ha getts ut av författaren ensam eller tillsammans med någon annan, men ovan nämnda sidantal ska ha skrivits av den person som ansöker om medlemskap.

En medlem av en arbetsgrupp för en fackbok, lärobok, serie fackböcker eller läroböcker kan godkännas som medlem.

Medlemskriterierna uppfylls inte av att man enbart skrivit tidnings- och tidskriftsartiklar, redigerat en bok eller tagit fotografier till en bok.

Det är föreningens styrelse som beslutar om att anta nya medlemmar. Blankett för ansökan om medlemskap kan skrivas ut på denna sida eller beställas från kansliet.

För mötet i augusti ska ansökan vara på kansliet senast måndagen den 3.8. Beslutet offentliggörs den 24.8.2020.

För mötet i oktober ska ansökan vara på kansliet senast fredangen den 18.9. Beslutet offentliggörs den 9.10.2020.

Medlemsansökningar behandlas inte på styrelsens decembermöte.

Medlemsavgiften är 81 euro (2020).