Ansökan om medlemskap

Medlemsansökan.

Till Finlands facklitterära författare rf hör författare av bland annat allmänna fackböcker, läroböcker, guider och handledningar, ordböcker och fackboksartiklar.

Föreningen finns i fackboksförfattarnas vardag. Den bevakar de facklitterära författarnas intressen i upphovsrättsliga frågor och driver medlemmarnas intressen vid eventuella upphovsrättsliga tvistemål. Föreningen arrangerar kurser och medlemskonferenser samt publicerar ett medlemscirkulär.

På kansliet finns en jurist som besvarar medlemmarnas frågor kring förlagsavtal och copyright både per telefon och e-post, och i eventuella upphovsrättsliga tvistemål driver föreningen envetet medlemmarnas intressen.

Bekanta dig med medlemsförmånerna.

Grunden för medlemskap är en eller flera fackböcker, läroböcker eller på annat sätt publicerat facklitterärt verk, som till sitt omfång motsvarar cirka 200 tryckta sidor. Verket kan ha getts ut av författaren ensam eller tillsammans med någon annan, men ovan nämnda sidantal ska ha skrivits av den person som ansöker om medlemskap.

En medlem av en arbetsgrupp för en fackbok, lärobok, serie fackböcker eller läroböcker kan godkännas som medlem.

Medlemskriterierna uppfylls inte av att man enbart skrivit tidnings- och tidskriftsartiklar, redigerat en bok eller tagit fotografier till en bok.

Det är föreningens styrelse som beslutar om att anta nya medlemmar. Blankett för ansökan om medlemskap kan skrivas ut på denna sida eller beställas från kansliet.

För april månads möte måste ansökningarna vara på kansliet senast tisdagen den 19 mars 2024. Beslutet offentliggörs den 19 april 2024 här.

För juni månads möte måste ansökningarna vara på kansliet senast måndagen den 13 maj 2024. Beslutet offentliggörs den 7 juni 2024.

Medlemsansökningar behandlas inte på styrelsens decembermöte.  

Medlemsavgiften är 84 euro (2024).