Medlemskap

Grunden för medlemskap är en publicerat fackbok: en lärobok eller annan för den stora allmänheten avsedd fackbok eller ett på annat sätt publicerat verk. En författare av separata artiklar, redaktör för en bok eller en fotograf anses inte vara en facklitterär författare. Däremot kan en medlem av en arbetsgrupp för en fackbok eller ett fackverk godkännas som medlem. Styrelsen för Finlands facklitterära författare beslutar om godkännandet av medlem.

Finlands facklitterära författare rf stöder sina medlemmar genom rådgivning i förlagsavtals- och copyrightfrågor, genom att arrangera kurser och medlemskonferenser samt även genom att informera om användningen av ny teknologi.

Föreningen publicerar ett medlemscirkulär som utkommer sex gånger per år. Cirkuläret innehåller information om aktuella frågor inom förlags- och copyrightvärlden, berättar om kommande kurser och stipendier som kan sökas samt om senaste nytt på medlemsfronten.