Verksamhet

 

Finlands facklitterära författare rf:s verksamhet leds av en styrelse med tio medlemmar. Ordföranden och nio andra styrelsemedlemmar väljs för tre år vid höstmötet. Styrelsens arbetsutskott består av ordföranden, vice ordföranden och ytterligare en styrelsemedlem.

Den löpande verksamheten sköts av kansliet med sex anställda: verksamhetsledare, kommunikation chef, jurist, informatör och organisationssekreterare.

Regionutskottet har 13 medlemmar, som ansvarar för den regionala verksamheten, bland annat medlemsevenemang på olika håll i landet.

Stipendieutskottet bereder besluten om vem som ska få stipendier. Styrelsen fattar sedan beslut om stipendierna.

Prisnämnden beslutar om vem som ska tilldelas Warelius- och Tietopöllö-prisen. Beslut om övriga pris fattas av styrelsen.

Kassörens uppgifter sköts av verksamhetsledaren med stöd av ekonomiutskottet.

Arbetsgrupper kan tillsättas för att dryfta aktuella frågor.

Föreningens vårmöte hålls före utgången av mars och höstmötet före utgången av november.