Utskott

Regionutskottet

Riitta Suominen (Birkaland), ordförande
Markku Heikkilä (Lappland)
Petri Laukka (Norra Österbotten och Kajanaland)
Markku Monni (Egentliga Tavastland)
Anu Mustonen (Mellersta Finland)
Ilkka Mäkelä (Södra och Mellersta Österbotten)
Marija Vantti (Päijänne-Tavastland)
Viljami Puustinen (Nyland)
Lassi Saressalo (Sydvästra Finland)
Marja Simola (Norra Karelen)
Ulla-Maija Sievinen (Kaakonkulma)
Aki Hietala (Södra Savolax)
Kaija Vuorio (Norra Savolax)
Kommunikation chef fungerar som sekreterare
I mötena delar dessutom kommunikation chef


Stipendieutskottet

Joel Kuortti, ordförande
Juhana Aunesluoma
Kristiina Holm
Kai Myrberg
Riitta Raatikainen
Verksamhetsledaren fungerar som sekreterare
 

Arbetsutskottet

Timo Tossavainen, ordförande
Anne Mäntynen
Rainer Oesch
I mötena delar dessutom verksamhetsledaren och juristerna


Prisnämnd

Hannele Cantell, ordförande
Seppo Hentilä
Agneta Rahikainen
Kati Solastie
Kari Vaijärvi
Kommunikation chef fungerar som sekreterare


Ekonomiutskottet

Timo Tossavainen, ordförande
Anne Mäntynen
Riitta Suominen
Sanna Haanpää
 

Valberedning

Olli Haapanen
ollij.haapanen [at] gmail.com

Anne Helttunen
anne.helttunen [at]  aidinkielenopettajainliitto.fi

Karo Hämäläinen
karo.hamalainen [at] gmail.com

Ilkka Mäkelä
ilkka.makela [at] netikka.fi

Titta Putus-Hilasvuori
titta.putus-hilasvuori [at] elisanet.fi

Katariina Vuori
katariina.vuori [at] gmail.com

 

Arbetsgrupp för jämställdhets- och likvärdighetsplanen

Kai Myrberg, ordförande
Anne Mäntynen
Pasi Päivinen
Katariina Vuori
Verksamhetsledaren fungerar som sekreterare

 

Kommunikationutskottet

Petri Laukka, ordförande
Elina Grundström
Juha Herkman
Elina Lappalainen
Riitta Lehtimäki