Styrelse

Finlands facklitterära författare rf leds av en styrelse med tio medlemmar. Styrelsemedlemmarna väljs för tre år vid höstmötet.

Finskspråkiga presentationer här.

Timo Tossavainen, ordförande
Anne Mäntynen, vice ordförande
Mervi Holopainen
Elina Kahla
Riitta Korhonen
Petri Laukka
Kai Myrberg
Noora Mustajoki 
Rainer Oesch
Oula Silvennoinen