Styrelse

Finlands facklitterära författare rf leds av en styrelse med tio medlemmar. Styrelsemedlemmarna väljs för tre år vid höstmötet.

Finskspråkiga presentationer här.

Markku Löytönen, ordförande
Tuula Uusi-Hallila, vice ordförande
Markku Heikkilä
Mervi Holopainen
Elina Kahla
Päivi Kosonen
Kai Myrberg
Anne Mäntynen
Rainer Oesch
Annamari Saure