Finlands facklitterära författare rf

Finlands facklitterära författare rf är landets största författarorganisation. Det är en intresseorganisation vars mål är att främja de facklitterära författarnas kulturella och fackliga intressen. Föreningens medlemmar är författare av bland annat allmänna fackböcker, läroböcker, guider och handledningar, ordböcker och fackboksartiklar.

Föreningen grundades 1983 då Fackboksförfattarnas Förbund och Läroboksförfattarna gick samman. År 1984 hade föreningen 543 medlemmar. I början av 2022 var antalet medlemmar över 3 300.

Finlands facklitterära författare rf är medlem i upphovsrättsorganisationerna Kopiosto och Sanasto. De stipendier och pris som föreningen delar ut består av upphovsrättsersättningar som Kopiosto samlar in.

Föreningen ger utlåtanden framför allt till undervisnings- och kulturministeriet i frågor som är viktiga för fackboks- och läroboksförfattarna. Den följer den internationella debatten om upphovsrättsfrågor och deltar i internationellt samarbete.

Styrelsen som består av tio medlemmar väljs för tre år i taget vid höstmötet. Basverksamheten sköts av kansliet med sex anställda tillsammans med utskott där de sitter förtroendevalda.

Timo Tossavainen är ordförande för föreningen och verksamhetsledare är Sanna Haanpää.

Föreningens hedersmedlemmar är FD Pirjo Hiidenmaa, FL Raimo Jussila, rektor Aulikki Kalalahti, FD Kai R. Lehtonen, professor (emer.) Anto Leikola, FD Matti Leinonen, lehtori Marketta Levanto, FD Juhani Lokki, Markku LöytönenMarkku Monni, Jukka-Pekka Pietiäinen, FD Riitta Suominen ja klasslärare (pens.) Raija Tervomaa.

Finlands facklitterära författare rf 
Sandvikskajen 15 A 8
00180 Helsingfors
tfn 09 4542 250
toimisto[at]suomentietokirjailijat.fi