Suomen tietokirjailijat ry

Suomen tietokirjailijat ry on maamme suurin kirjailijajärjestö. Yhdistys edistää tietokirjallisuutta ja valvoo tieto- ja oppikirjailijoiden tekijänoikeudellisia ja taloudellisia etuja. Yhdistyksen jäsenet ovat mm. yleisten tietokirjojen, oppimateriaalien, oppaiden, sanakirjojen ja tietokirja-artikkeleiden kirjoittajia.

Yhdistys on perustettu vuonna 1983, jolloin Tietokirjailijain Liitto ja Oppikirjantekijät ry yhdistettiin. Ensimmäisenä yhteisenä vuonna 1984 jäseniä oli 543. Vuonna 2021 jäsenmäärä on jo yli 3 300. Suomen tietokirjailijat ry on Kopioston ja Sanaston jäsenjärjestö.

Yhdistys antaa lausuntoja erityisesti opetus- ja kulttuuriministeriölle kysymyksistä, jotka ovat tärkeitä tieto- ja oppikirjailijoille. Se seuraa kansainvälistä tekijänoikeuskeskustelua ja osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön. Yhdistys jakaa tietokirjailijoille apurahoja, järjestää koulutusta ja erilaisia tietokirjatapahtumia. Sen jakamat apurahat ja palkinnot rahoitetaan Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla.

Kymmenjäsenisen hallituksen jäsenet valitaan kolmivuotiskausiksi syyskokouksessa. Perustoimintaa hoitaa kuuden työntekijän toimisto yhdessä luottamushenkilöistä koostuvien toimikuntien kanssa.

Yhdistyksen puheenjohtaja on Timo Tossavainen ja toiminnanjohtaja Sanna Haanpää.

Yhdistyksen kunniajäsenet ovat FT Pirjo Hiidenmaa, FL Raimo Jussila, rehtori Aulikki Kalalahti, FT Kai R. Lehtonen, professori (emer.) Anto Leikola, FT Matti Leinonen, lehtori Marketta Levanto, FT Juhani Lokki, professori Markku Löytönen, yli-insinööri Markku Monni, dosentti Jukka-Pekka Pietiäinen, FT Riitta Suominen ja luokanopettaja (eläk.) Raija Tervomaa.


Suomen tietokirjailijat ry:n toiminta

Suomen tietokirjailijat ry:n toimintaa johtaa kymmenjäseninen hallitus. Puheenjohtaja ja yhdeksän muuta hallituksen jäsentä valitaan kolmivuotiskausiksi syyskokouksessa. Hallituksen työvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu hallituksen jäsen.

Perustoimintaa hoitaa kuuden työntekijän toimisto: toiminnanjohtaja, juristi, viestintäpäällikkö, verkkotapahtumatuottaja, tiedottaja ja järjestösihteeri.

Aluetoimikuntaan kuuluu 13 jäsentä, jotka vastaavat aluetoiminnasta, kuten jäsentilaisuuksista eri puolilla Suomea.

Apurahatoimikunta valmistelee päätökset apurahan saajista. Apurahoista päättää hallitus.

Palkintolautakunta päättää yhdistyksen Warelius- ja Tietopöllö-palkinnon saajista. Muut palkinnot päättää hallitus.

Taloudenhoitajana toimii toiminnanjohtaja, jonka tukena on talousvaliokunta.

Yhdistyksessä kootaan lisäksi työryhmiä, jotka pohtivat ajankohtaisia aiheita.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään ennen toukokuun loppua ja syyskokous ennen marraskuun loppua.