Lausunnot

15.1.2018 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle direktiivin (EU) 2017/1564 voimaansaattamiseen liittyvistä kysymyksistä (371 kB)

30.8.2017 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle selvityksestä lainsäädännön muutostarpeista rinnakkaistallentamisen edistämiseksi (491 kB)

3.5.2017 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnasta (390 kB)

14.10.2016 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla COM(2016) 593 (533 kB)

14.10.2016 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston VIP-asetukseksi ja -direktiiviksi (487 kB)

16.9.2016 Asiantuntijalausunto sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä tekijänoikeuslain 19 ja 19 a §:n muuttamisesta (245 kB)

8.9.2016 Lausunto luonnoksesta kulttuuripoliittiseksi strategiaksi 2025  (396 kB)

20.5.2016 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle kustantajien roolista tekijänoikeuden arvoketjussa sekä ”panorama-poikkeuksesta” (325 kB)

13.11.2015 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle lainauskorvausjärjestelmän uudistamisesta (719 kB)

10.9.2015 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista sekä laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta (202 kB)

22.5.2015 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle komission Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia Euroopalle -tiedonantoon (345 kB)