Stipendium för facklitterära debutverk

Vem kan få ett stipendium för ett facklitterärt debutverk? 

Andra än föreningens medlemmar kan i mars med en personlig ansökan ansöka om stipendier för att skriva ett facklitterärt debutverk. Stipendiemottagaren kan ha facklitterär produktion i viss mån som medlem av en arbetsgrupp, men inte omfattande produktion eller ett helt eget facklitterärt verk.

Ansökningsblanketten och närmare anvisningar om ansökan hittar du på presentationssidan av vårens stipendier här

Stipendiet är avsett att täcka levnadskostnaderna under tiden skrivarbetet pågår. 

Det lönar sig att nämna sökandens tidigare litterära arbete, till exempel examensarbetet eller journalistiskt produktion i ansökan. 

Eftersom en avhandling räknas som ett facklitterärt verk, kan de som skrivit en avhandling ansöka om ett stipendium i vårens andra kategorier eller på hösten. Mera information om facklitterära genrer hittar du här

När skrivarbetet har publicerats som en fackbok, ska man lämna in en redovisning av stipendiet selvitys  på redovisningsblanketten. Förutsättningen för ett nytt stipendium är en godkänd redovisning. 

För vilka ändamål beviljas stipendier inte? 

Stipendier för facklitterära debutverk beviljas inte för skönlitterärt arbete, akademisk forskning, video- eller filmmanus, tidningsartiklar, redaktionellt arbete, illustrationer, grafisk planering, ombrytning, översättning, tryckkostnader, arvoden till utomstående skribenter, fotografering, resekostnader eller andra kostnader som föranleds av själva skrivarbetet.