Stipendium för fackboksrecensioner

Man kan i mars med en personlig ansökan ansöka om ett stipendium för att skriva fackboksrecensioner.

Ansökningsblanketten och närmare anvisningar om ansökan hittar du på presentationssidan av vårens stipendier här.

Vem kan få ett stipendium för att skriva fackboksrecensioner? 

Stipendiet är i synnerhet avsett för att skriva om inhemsk facklitteratur. Sökanden förutsätts ha kännedom om det ämne de recenserade böckerna behandlar. 

Med stöd av stipendiet ska man skriva 3–5 recensioner, och de ska publiceras i ett tryckt medium eller i en redigerad elektronisk publikation eller annan elektronisk publikation. 

Stipendiet är avsett att täcka levnadskostnaderna under tiden skrivarbetet pågår. 

Utöver fackboksrecensioner kan sökanden i vårens ansökan få ett stipendium även till ett bokprojekt. 

Om sökanden har tidigare fått ett stipendium för att skriva fackboksrecensioner av Finlands facklitterära författare, är förutsättningen för ett nytt stipendium att man gjort en godkänd redovisning av det tidigare stipendiet. Stipendieredovisningen är en anmälan om att recensionerna har publicerats.  

För vilka ändamål beviljas stipendiet inte? 

Stipendiet beviljas inte retroaktivt för redan publicerade recensioner, utrustnings- och materialanskaffningar eller andra kostnader som föranleds av själva skrivarbetet.