Stipendium för fackbok för barn och unga

Facklitterära författare kan i mars med en personlig ansökan ansöka om stipendier för att skriva fackböcker för barn och unga.

Ansökningsblanketten och närmare ansökningsanvisningar hittar du på presentationssidan av vårens stipendier.

Vem kan få ett stipendium för fackböcker för barn och unga? 

Stipendiet kan beviljas en sökande som tidigare ensam eller som medlem i en grupp har skrivit en fackbok. En avhandling räknas som ett facklitterärt verk. Mera information om facklitterära genrer hittar du här.

Stipendiet är avsett att täcka levnadskostnaderna under tiden skrivarbetet pågår.

Stipendiet är inte avsett att användas för att skriva läromedel. För dem kan du ansöka om ett stipendium till exempel i höstens ansökan

Om sökanden tidigare fått ett stipendium av Finlands facklitterära författare, är förutsättningen för ett nytt stipendium att man gjort en godkänd redovisning av det tidigare stipendiet. Stipendieredovisningen görs först då det projekt som fått stöd har publicerats som fackbok eller -böcker eller när du har lämnat det färdiga manuskriptet enligt överenskommelse och bevisligen till ditt förlag. Ytterligare information om redovisningen hittar du här.

Stipendierna finansieras med upphovsrättsersättningar som Kopiosto samlat in, och därför är fullmakten ett viktigt kriterium när stipendier beviljas. De Kopiosto-fullmakter som tidigare lämnats till föreningen är i kraft. Mera information om hur du lämnar en fullmakt hittar du här.

För vilka ändamål beviljas stipendiet inte?

Stipendier för fackböcker för barn och unga beviljas inte för skönlitterärt arbete, läromedel, akademisk forskning, video- eller filmmanus, tidningsartiklar, redaktionellt arbete, illustrationer, grafisk planering, ombrytning, översättning, tryckkostnader, arvoden till utomstående skribenter, fotografering, resekostnader eller andra kostnader som föranleds av själva skrivarbetet.