Vårens stipendier

Finlands facklitterära författare rf utlyser stipendier för kreativt facklitterärt arbete och för facklitteraturskritik, som kan ansökas om i mars. Stipendierna är avsedda att täcka levnadskostnader under tiden skrivarbetet pågår. 

Ansökningstiden för stipendierna våren 2024 börjar den 1 mars 2024 och slutar den 28.3.2024 kl. 16.00.

Det facklitterära arbetet har kunnat börja redan innan sökanden har lämnat in sin stipendieansökan, men det arbete som stöds med stipendiet måste fortsätta efter att stipendiet har betalats ut. Vårens stipendier betalas ut 19.6.2024.

Stipendierna beviljas alltid enligt prövning och för varje enskilt projekt kan man bara få ett stipendium en gång.

Det finns stipendier i fyra kategorier. Du ser de närmare kriterierna för ansökningarna under de olika kategorierna. 


I mars 2024 kan man ansöka om: 

Halvårsstipendum för kreativt facklitterärt författarskap

 • 12 000–13 000 euro
 • Arbetet under en halvårsperiod ska utföras efter att stipendiet har betalats ut. 
 • Förutsätter manuskriptsskrivararbete på heltid utanför förvärvsarbete.
 • Stipendiemottagaren ska ansöka om en pensionsförsäkring för arbetstiden på LPA och uppfylla LPA:s villkor för kundförhållanden.  

Stipendium för facklitterärt debutverk

 • 1 000–2 000 euro
 • Stipendiemottagaren kan ha facklitterär produktion i viss mån som medlem av en arbetsgrupp, men inte omfattande produktion eller ett helt eget facklitterärt verk.

Stipendium för att skriva en fackbok för barn och unga

 • 2 000–5 000 euro
 • Stipendiet kan inte beviljas för att skriva läromedel 

Stipendium för att skriva fackboksrecensioner

 • 750–1 500 euro
 • Stipendiet är i synnerhet avsett för att skriva om inhemsk facklitteratur.
 • Sökanden förutsätts ha kännedom om det ämne de recenserade böckerna behandlar.
 • Sökanden ska skriva cirka 3–5 recensioner med stipendiet 

 

Hur ansöker man om ett stipendium?

Stipendier beviljas inte åt arbetsgrupper eller samfund, men medlemmarna i en arbetsgrupp kan personligen ansöka om stipendier. 

Man behöver inte vara medlem i föreningen för att ansöka om eller få ett stipendium.

Om du ansöker om ett stipendium för två eller flera bokprojekt, fyll i separata ansökningar för varje projekt. Du kan även ansöka om ett stipendium för ett och samma projekt i flera kategorier, vart och ett med en separat ansökan. Du kan dock bara få ett stipendium för ett bokprojekt.

Observera att man inte på vårens ansökningsblankett själv kan fastställa det penningbelopp som ansöks om. Styrelsen beviljar stipendierna enligt prövning på basis av det penningbelopp som fastställts för var oh en kategori.

De levnadskostnader som täcks med stipendiet specificeras inte i stipendieansökan.

En klart upplagd och välmotiverad plan som det är möjligt att genomföra är en väsentlig förutsättning för erhållandet av ett stipendium. Du hittar tips om hur en arbetsplan utarbetas här. Se också minneslistan för sökanden här. Ytterligare information om föreningens stipendiepolicy hittar du här.

Stipendieansökan görs med en webblankett. Ansökningstiden slutade 28.3.2024 kl. 16.00.

Läs igenom anvisningarna om hur du fyller i ansökan innan du börjar här.

Du kan ställa frågor om stipendieansökningar i vår telefontjänst på numret 09 454 2250 vardagar kl. 12–15 (se eventuella avvikande tjänstetider) och med e-post på adressen toimisto @ tietokirjailijat.fi.


Beredningsprocessen för stipendiebeslut

Styrelsen för Finlands facklitterära författare rf fattar besluten om stipendierna på basis av stipendieutskottets förslag. 

Stipendiemottagarens namn, hemort, projektet och det beviljade beloppet offentliggörs den 7 juni 2024 kl. 14.00 på föreningens webbplats. Vårens stipendier betalas ut 19.6.2024.

Sökanden informeras om ett positivt beslut även med e-post. Om negativa beslut informeras inte separat. Om du så vill, kan du fråga om motiveringarna till ett negativt beslut av verksamhetsledare Sanna Haanpää (sanna.haanpaa @ tietokirjailijat.fi), som är sekreterare för stipendieutskottet och styrelsen.

Ytterligare information för stipendiemottagare finns här.