Till stipendiemottagaren

När vårens och höstens stipendier beviljas sker följande: 

 • Stipendiemottagarens namn, hemort, projekt och det beviljade beloppet offentliggörs på föreningens webbsidor.  
 • Om positiva beslut skickas ett brev till den postadress som angetts i ansökan. 
 • Stipendiet betalas till det bankkonto som angetts i ansökan. 
 • Föreningen informerar beskattaren om stipendiet. Varje stipendiemottagare måste själv ansvara för stipendiets eventuella beskattning. Ytterligare information hittar du här (lägre nere på sidan, på finska). 
 • Eftersom ett stipendium alltid är personligt, kan det inte delas med någon annan. 
 • Stipendiet påverkar sociala förmåner och socialskydd. Mera information finns här
 • Stipendiemottagaren kan ansökan om en pensionsförsäkring på LPA
 • För byte av stipendieprojektet ska bes om tillstånd skriftligen av föreningens verksamhetsledare redan i det skedet då manuskriptet för det nya projektet är halvfärdigt. 
 • I förordet till ett verk som skrivits med stöd av ett stipendium eller på titelbladets baksida ska nämnas att verket har fått stöd av Finlands facklitterära författare rf. 
 • När verket har publicerats, gör mottagaren en redovisning av stipendiet på redovisningsblanketten, som kan skrivas ut på föreningens webbsidor här. Om publikationen har flera upphovspersoner som har fått ett stipendium av föreningen, redovisar var och en för sitt stipendium personligen.  
 • Till redovisningen kan man om man så vill bifoga det verk för vilket stipendiet har beviljats. Om verket skickas av förlaget, ska den person till vars redovisning verket ansluter sig anges i försändelsen. Om publikationen har flera upphovspersoner, räcker det att ett exemplar av boken skickas till byrån.